Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Oulangan tutkimusasema
Minne lumi sulaa, mistä vesi tulee? Yliopiston tutkimus kerää tietoa Kuusamon Oulangalla – "Vastaavia mittauksia ei ole haastavissa talviolosuhteissa tehty"

Minne lumi sulaa, mistä vesi tulee? Yli­opis­ton tut­ki­mus kerää tietoa Kuu­sa­mon Ou­lan­gal­la – "Vas­taa­via mit­tauk­sia ei ole haas­ta­vis­sa tal­vi­olo­suh­teis­sa tehty"

10.01.2024 04:00
Tilaajille
Oulangalta tietoa siihen, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa pohjavesiin – ainutlaatuinen maaperä mahdollistaa tutkimustiedon kansainvälisen soveltamisen

Ou­lan­gal­ta tietoa siihen, miten muut­tu­va ilmasto vai­kut­taa poh­ja­ve­siin – ai­nut­laa­tui­nen maaperä mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­tie­don kan­sain­vä­li­sen so­vel­ta­mi­sen

29.05.2023 12:13
Tilaajille
Riku Paavola komennettiin Grönlannissa kiväärikurssille ja sen jälkeen jääkarhuvahdiksi - maisemat kävivät yli ymmärryksen, mutta tutkimusasemalta löytyi yllättäen jotain todella kotoista

Riku Paavola ko­men­net­tiin Grön­lan­nis­sa ki­vää­ri­kurs­sil­le ja sen jälkeen jää­kar­hu­vah­dik­si - mai­se­mat kävivät yli ym­mär­ryk­sen, mutta tut­ki­mus­ase­mal­ta löytyi yl­lät­täen jotain todella ko­tois­ta

23.08.2022 04:00
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla havaittu öljyvuoto pysähtyi ylivuotoaltaaseen – "Kiinteistössä vahinko rajoittuu pannuhuoneen ja etuselkeytysaltaan väliselle alueelle"

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la ha­vait­tu öl­jy­vuo­to py­säh­tyi yli­vuo­to­al­taa­seen – "Kiin­teis­tös­sä vahinko ra­joit­tuu pan­nu­huo­neen ja etu­sel­key­tys­al­taan vä­li­sel­le alueel­le"

14.05.2022 13:15
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla öljyvahinko – öljyä pääsi valumaan jätevedenpuhdistamoon

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la öl­jy­va­hin­ko – öljyä pääsi va­lu­maan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­moon

13.05.2022 10:30
Tilaajille
"Ei siinä muuta kuin vaatetta paljon päälle ja menoksi" – hirmupakkasia ei sentään vielä näy, mutta 30:n kylmemmälle puolelle ollaan menossa

"Ei siinä muuta kuin vaa­tet­ta paljon päälle ja me­nok­si" – hir­mu­pak­ka­sia ei sentään vielä näy, mutta 30:n kyl­mem­mäl­le puo­lel­le ollaan menossa

12.01.2021 15:00
Tilaajille
Syksyn toinen pakkasyö Koillismaalla – Oulangan tutkimusasemalla lämpötila kävi maanpinnassa -1,6 asteessa

Syksyn toinen pak­kas­yö Koil­lis­maal­la – Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la läm­pö­ti­la kävi maan­pin­nas­sa -1,6 as­tees­sa

18.09.2020 11:49
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla -1,5 astetta – Koillismaalla monin paikoin katot olivat kuurassa perjantaiaamuna, paikoin pakkasta -3 astetta

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la -1,5 astetta – Koil­lis­maal­la monin paikoin katot olivat kuu­ras­sa per­jan­taiaa­mu­na, paikoin pak­kas­ta -3 astetta

28.08.2020 19:40
Tilaajille
Ville mittaa roudan syvyyttä ja erottelee vesieliöitä pohjanäytteestä – Siviilipalveluksen voi suorittaa kansallispuiston kupeessa ympäristötieteessä avustaen

Ville mittaa roudan sy­vyyt­tä ja erot­te­lee ve­si­eliöi­tä poh­ja­näyt­tees­tä – Si­vii­li­pal­ve­luk­sen voi suo­rit­taa kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa ym­pä­ris­tö­tie­tees­sä avus­taen

17.02.2020 10:50
Lunta tulee runsaasti - uhkaavatko kovat tulvat?Jos lumi sulaa vesistöihin eikä haihdu taivaalle, ja lisäksi sataa, ennätykset voivat rikkoutua

Lunta tulee run­saas­ti - uh­kaa­vat­ko kovat tul­vat?­Jos lumi sulaa ve­sis­töi­hin eikä haihdu tai­vaal­le, ja lisäksi sataa, en­nä­tyk­set voivat rik­kou­tua

27.01.2020 05:00
Tilaajille