Lukijalta
Mielipide

Tarmo Raatikaisen ryhmäpuheenvuoro valtuustossa: Riittävä tuntikehys on varmistettava

Kun kyseessä on opetustoimi, täytyy kaiken päätöksenteon takana olla oppilaan paras: laadukas opetus. Kuusamon koululaitos on aina tuottanut hyvin laadukkaita palveluja, opetuksen taso on ollut kansallisilla mittareilla mitattuna erittäin hyvää.

Laadukas opetus perustuu seuraaviin lähtökohtiin: päteviin opettajiin, tarvittavaan ohjaaja määrään, sopivan kokoisiin opetusryhmiin ja riittävään tuntikehykseen. Käytettävissä olevilla taloudellisilla resursseilla on turvattava nämä.

Koulukohtainen oppilasta kohti käytettävä rahamäärä vaihtelee kouluissamme paljon. Halvimman ja kalleimman koulun välillä tämä ero on moninkertainen. Jos rakenteellisia ratkaisuja ei tehdä, mitä se tarkoittaa?

Koska ylivoimaisesti suurin osa sivistystoimen budjetista kuluu henkilökunnan palkkoihin, on säästötoimien väistämätön seuraus henkilökunnan vähentäminen. Sen seurauksena opetusryhmien koko kasvaa, ohjaajien määrä vähenee ja koulujen tuntikehys pienenee. Riittävällä tuntikehyksellä, eli opetukseen käytössä olevalla tuntimäärällä, on mahdollistettu esimerkiksi alakoulujen jakotunnit, muun muassa vieraiden kielten opetuksessa.

On tärkeää ymmärtää, millaisessa arjessa nykykoulussa työskennellään. Koululaitoksessamme on kuluneiden vuosien aikana toteutettu laajasti integraatiota ja inkluusiota. Integraatio tarkoittaa sitä, että erityisen tuen päätöksen saaneet tai muutoin haasteelliset oppilaat sijoitetaan yleisopetuksen ryhmään. Integraation onnistumisen takana on riittävä saatavilla oleva tuki, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajat ja ajoittainen erityisopettajan apu.

Integraation avulla päästään inkluusioon, jolloin kaikki oppilaat käyvät koko koulutiensä yhdistetyssä koulutusjärjestelmässä. Tällöin korostuvat entisestään joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opiskelujärjestelmät. Siihen tarvitaan mahdollisimman laadukas ja riittävä henkilökunta. Tämä on vaikeaa toteuttaa, mikäli säästötavoite on olemassa, eikä kouluverkkoon tehdä rakenteellisia ratkaisuja.

Kumpi vaikuttaa enemmän läpi koko oppilaan elämän? Se, missä koulussa hän koulunsa käy, vai se, kuinka laadukasta opetusta hän saa?

Tarmo Raatikainen (vas.)Ryhmäpuheenvuoro Kuusamon kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.3.