Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Tilaajille

Teol­li­suus­alueen kaava val­tuus­tol­le – vai­ku­tuk­set uhan­alai­siin suo­luon­to­tyyp­pei­hin ar­vioi­ta­va ja haa­ra­pääs­ky-yh­dys­kun­nan esiin­ty­mi­nen sel­vi­tet­tä­vä

Kuusamon kaupunginhallitus esittää valtuustolle teollisuusalueen kaavan hyväksymistä. Arkistokuva.
Kuusamon kaupunginhallitus esittää valtuustolle teollisuusalueen kaavan hyväksymistä. Arkistokuva.
Kuva: Mikko halvari

Kuusamon kaupunginhallitus esittää valtuustolle teollisuusalueen kaavan hyväksymistä. Uusi Mäntyselän teollisuusalue sijaitsee Ouluntien länsipuolella paikalla, jonne Kuusamon Evo rakentaa parhaillaan uutta jätevedenpuhdistamoa.

Keväällä esillä olleesta kaavasta jätettiin kaksi lausuntoa. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus edellyttää, että kaavan vaikutuksia uhanalaisiin suoluontotyyppeihin ei ole arvioitu ja niitä pitää täydentää. Lisäksi mahdollinen haarapääsky-yhdyskunnan esiintyminen on selvitettävä. Liikenteen osalta ely-keskus puuttui käytettyihin kaavamerkintöihin ja totesi, että myös valtatien 20 liikennealue on otettava mukaan kaavaan ja kevyelle liikenteelle on tehtävä varaus.