TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Teollisuusalue
Mäntyselän biotalous-alueen kaava on valmistumassa.  Se on osaltaan varmistamassa mittavaa kehittämistyötä, ja toisi alueelle mahdollisesti jopa yli 150 miljoonan investoinnit

Män­ty­se­län bio­ta­lous-alueen kaava on val­mis­tu­mas­sa. Se on osal­taan var­mis­ta­mas­sa mit­ta­vaa ke­hit­tä­mis­työ­tä, ja toisi alueel­le mah­dol­li­ses­ti jopa yli 150 mil­joo­nan in­ves­toin­nit

28.10.2022 04:00
Tilaajille
Tästä on kyse Mäntyselän 20 miljoonan investoinneissa, tavoitteina muun muassa öljyn käytön lopettaminen ja kierrätysasteen nosto –  "Kaupunki käyttää jätteiden ajamiseen vuosittain noin 600 000 euroa"

Tästä on kyse Män­ty­se­län 20 mil­joo­nan in­ves­toin­neis­sa, ta­voit­tei­na muun muassa öljyn käytön lo­pet­ta­mi­nen ja kier­rä­tys­as­teen nosto – "Kau­pun­ki käyttää jät­tei­den aja­mi­seen vuo­sit­tain noin 600 000 euroa"

11.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle on suunnitteilla iso yksityinen investointi – kaupunki hankkii kiireesti lisää aluesuunnittelutyötä posiolaiselta yritykseltä

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le on suun­nit­teil­la iso yk­si­tyi­nen in­ves­toin­ti – kau­pun­ki hankkii kii­rees­ti lisää alue­suun­nit­te­lu­työ­tä po­sio­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä

04.02.2022 12:13
Tilaajille
Teollisuusalueen kaava valtuustolle – vaikutukset uhanalaisiin suoluontotyyppeihin arvioitava ja haarapääsky-yhdyskunnan esiintyminen selvitettävä

Teol­li­suus­alueen kaava val­tuus­tol­le – vai­ku­tuk­set uha­na­lai­siin suo­luon­to­tyyp­pei­hin ar­vioi­ta­va ja haa­ra­pääs­ky-yh­dys­kun­nan esiin­ty­mi­nen sel­vi­tet­tä­vä

21.08.2020 04:00
Tilaajille