Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mäntyselkä
Mäntyselän biotalous-alueen kaava on valmistumassa.  Se on osaltaan varmistamassa mittavaa kehittämistyötä, ja toisi alueelle mahdollisesti jopa yli 150 miljoonan investoinnit

Män­ty­se­län bio­ta­lous-alueen kaava on val­mis­tu­mas­sa. Se on osal­taan var­mis­ta­mas­sa mit­ta­vaa ke­hit­tä­mis­työ­tä, ja toisi alueel­le mah­dol­li­ses­ti jopa yli 150 mil­joo­nan in­ves­toin­nit

28.10.2022 04:00
Tilaajille
Tästä on kyse Mäntyselän 20 miljoonan investoinneissa, tavoitteina muun muassa öljyn käytön lopettaminen ja kierrätysasteen nosto –  "Kaupunki käyttää jätteiden ajamiseen vuosittain noin 600 000 euroa"

Tästä on kyse Män­ty­se­län 20 mil­joo­nan in­ves­toin­neis­sa, ta­voit­tei­na muun muassa öljyn käytön lo­pet­ta­mi­nen ja kier­rä­tys­as­teen nosto – "Kau­pun­ki käyttää jät­tei­den aja­mi­seen vuo­sit­tain noin 600 000 euroa"

11.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle on suunnitteilla iso yksityinen investointi – kaupunki hankkii kiireesti lisää aluesuunnittelutyötä posiolaiselta yritykseltä

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le on suun­nit­teil­la iso yk­si­tyi­nen in­ves­toin­ti – kau­pun­ki hankkii kii­rees­ti lisää alue­suun­nit­te­lu­työ­tä po­sio­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä

04.02.2022 12:13
Tilaajille
Tulotietojen tuijottelua ja putsari – rahalla hankittu tilpehööri ei tee onnelliseksi, sen sijaan suodatinpussit voivat tehdä
Kolumni

Tu­lo­tie­to­jen tui­jot­te­lua ja putsari – rahalla han­kit­tu til­pe­höö­ri ei tee on­nel­li­sek­si, sen sijaan suo­da­tin­pus­sit voivat tehdä

11.11.2021 04:00
Tilaajille
"Hyvin lajittelemalla voi säästää jätelaskussa 6-10 prosenttia" - kiertotalouden merkitys vahvistuu, seuraava tärkeä päivä Kuusamossa on 1. kesäkuuta

"Hyvin la­jit­te­le­mal­la voi säästää jä­te­las­kus­sa 6-10 pro­sent­tia" - kier­to­ta­lou­den mer­ki­tys vah­vis­tuu, seu­raa­va tärkeä päivä Kuu­sa­mos­sa on 1. ke­sä­kuu­ta

08.02.2021 08:04 2
Tilaajille