Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Jätevedenpuhdistamo
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille
"Tavoitteena on tähyillä tulevaisuuteen, pysähtyä pohtimaan seurakunnan perustehtävää ja strategisia suuntaviivoja" – Kuusamossa on viikonvaihteessa piispantarkastus, ohjelmassa myös jätevdenpuhdistamolla käynti

"Ta­voit­tee­na on tä­hyil­lä tu­le­vai­suu­teen, py­säh­tyä poh­ti­maan seu­ra­kun­nan pe­rus­teh­tä­vää ja stra­te­gi­sia suun­ta­vii­vo­ja" – Kuu­sa­mos­sa on vii­kon­vaih­tees­sa piis­pan­tar­kas­tus, oh­jel­mas­sa myös jä­tev­den­puh­dis­ta­mol­la käynti

13.02.2022 18:00
Tilaajille
Tulotietojen tuijottelua ja putsari – rahalla hankittu tilpehööri ei tee onnelliseksi, sen sijaan suodatinpussit voivat tehdä
Kolumni

Tu­lo­tie­to­jen tui­jot­te­lua ja putsari – rahalla han­kit­tu til­pe­höö­ri ei tee on­nel­li­sek­si, sen sijaan suo­da­tin­pus­sit voivat tehdä

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Hintava hanke valmistuu– Mäntyselän jätevedenpuhdistamon valmistuminen on loppupiste pitkässä kehityskulussa

Hintava hanke val­mis­tuu– Män­ty­se­län jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon val­mis­tu­mi­nen on lop­pu­pis­te pit­käs­sä ke­hi­tys­ku­lus­sa

08.11.2021 09:53 1
Tilaajille
Purkuputki laskettiin Torankijärvessä väärään paikkaan, virheestä 35 000 euron vahingot – EVO kutsuu vapaaehtoisia siirtotalkoisiin torstaina

Pur­ku­put­ki las­ket­tiin To­ran­ki­jär­ves­sä väärään paik­kaan, vir­hees­tä 35 000 euron va­hin­got – EVO kutsuu va­paa­eh­toi­sia siir­to­tal­koi­siin tors­tai­na

01.04.2021 04:01 3
Tilaajille
"Hyvin lajittelemalla voi säästää jätelaskussa 6-10 prosenttia" - kiertotalouden merkitys vahvistuu, seuraava tärkeä päivä Kuusamossa on 1. kesäkuuta

"Hyvin la­jit­te­le­mal­la voi säästää jä­te­las­kus­sa 6-10 pro­sent­tia" - kier­to­ta­lou­den mer­ki­tys vah­vis­tuu, seu­raa­va tärkeä päivä Kuu­sa­mos­sa on 1. ke­sä­kuu­ta

08.02.2021 08:04 2
Tilaajille
Vuoden 2020 Kemira-palkinto Evon Kimmo Viinikalle – Palkinto tuli haasteellisesta Rukan jätevedenpuhdistamon rakentamisesta: "Se vaati tietynlaista riskinottoa"

Vuoden 2020 Ke­mi­ra-pal­kin­to Evon Kimmo Vii­ni­kal­le – Pal­kin­to tuli haas­teel­li­ses­ta Rukan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mi­ses­ta: "Se vaati tie­tyn­lais­ta ris­ki­not­toa"

04.11.2020 16:37
Tilaajille
Uuden jätevedenpuhdistamon peruskivi muurattiin keskiviikkona - katso video ja kuvat

Uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin kes­ki­viik­ko­na - katso video ja kuvat

17.06.2020 20:36
Tilaajille
Uuden EVOn jätevedenpuhdistamon peruskiven muuraus 17.6.2020 Kuusamon Mäntyselässä

Uuden EVOn jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon pe­rus­ki­ven muuraus 17.6.2020 Kuu­sa­mon Män­ty­se­läs­sä

17.06.2020 20:15
Tilaajille