Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Jätevedenpuhdistamo

Pur­ku­put­ki las­ket­tiin To­ran­ki­jär­ves­sä väärään paik­kaan, vir­hees­tä 35 000 euron va­hin­got – EVO kutsuu va­paa­eh­toi­sia siir­to­tal­koi­siin tors­tai­na

01.04.2021 04:01 3
Tilaajille

"Hyvin la­jit­te­le­mal­la voi säästää jä­te­las­kus­sa 6-10 pro­sent­tia" - kier­to­ta­lou­den mer­ki­tys vah­vis­tuu, seu­raa­va tärkeä päivä Kuu­sa­mos­sa on 1. ke­sä­kuu­ta

08.02.2021 08:04 1
Tilaajille

Vuoden 2020 Ke­mi­ra-pal­kin­to Evon Kimmo Vii­ni­kal­le – Pal­kin­to tuli haas­teel­li­ses­ta Rukan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mi­ses­ta: "Se vaati tie­tyn­lais­ta ris­ki­not­toa"

04.11.2020 16:37
Tilaajille

Uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin kes­ki­viik­ko­na - katso video ja kuvat

17.06.2020 20:36
Tilaajille
Uuden EVOn jätevedenpuhdistamon peruskiven muuraus 17.6.2020 Kuusamon Mäntyselässä

Uuden EVOn jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon pe­rus­ki­ven muuraus 17.6.2020 Kuu­sa­mon Män­ty­se­läs­sä

17.06.2020 20:15
Tilaajille