Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon EVO
Jätevedenpuhdistamon lietteen ravinteet talteen ja kiertoon – Evon hanke voi tuoda Kuusamon seudulle tulevaisuudessa isoja säästöjä ja työpaikkoja

Jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon liet­teen ra­vin­teet talteen ja kier­toon – Evon hanke voi tuoda Kuu­sa­mon seu­dul­le tu­le­vai­suu­des­sa isoja sääs­tö­jä ja työ­paik­ko­ja

13.11.2023 04:00
Tilaajille
Vanhat kuvat: Korkein hallinto-oikeus linjasi kuusamolaisten jätevesien purkusuunnasta

Vanhat kuvat: Korkein hal­lin­to-oi­keus linjasi kuu­sa­mo­lais­ten jä­te­ve­sien pur­ku­suun­nas­ta

22.05.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille
Älä käytä edes ämpärikikkaa pöntön huuhteluun sähkökatkon aikana, sanoo Kuusamon Evon asiantuntija – kriittinen vesihuolto on tiukilla, kun virrat katkaistaan

Älä käytä edes äm­pä­ri­kik­kaa pöntön huuh­te­luun säh­kö­kat­kon aikana, sanoo Kuu­sa­mon Evon asian­tun­ti­ja – kriit­ti­nen ve­si­huol­to on tiu­kil­la, kun virrat kat­kais­taan

07.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Rukan vesikatko kesti tuntikausia, putki saatiin korjattua maanantai-iltana – vesikatkon piirissä oli satakunta taloutta

Rukan ve­si­kat­ko kesti tun­ti­kau­sia, putki saatiin kor­jat­tua maa­nan­tai-il­ta­na – ­ve­si­kat­kon pii­ris­sä oli sa­ta­kun­ta ta­lout­ta

14.11.2022 17:52
Tilaajille
Mäntyselän biotalous-alueen kaava on valmistumassa.  Se on osaltaan varmistamassa mittavaa kehittämistyötä, ja toisi alueelle mahdollisesti jopa yli 150 miljoonan investoinnit

Män­ty­se­län bio­ta­lous-alueen kaava on val­mis­tu­mas­sa. Se on osal­taan var­mis­ta­mas­sa mit­ta­vaa ke­hit­tä­mis­työ­tä, ja toisi alueel­le mah­dol­li­ses­ti jopa yli 150 mil­joo­nan in­ves­toin­nit

28.10.2022 04:00
Tilaajille
Oletteko ihmetelleet pyydystä Kitroninpuron niskalla – tästä on kysymys

Olet­te­ko ih­me­tel­leet pyy­dys­tä Kit­ro­nin­pu­ron nis­kal­la – tästä on kysymys

26.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon evo varoittaa todellista vaarasta Torankijärvellä – "Huolestuttavinta oli, että kohvajäätä oli vain 15 senttiä"

Kuu­sa­mon evo va­roit­taa to­del­lis­ta vaa­ras­ta To­ran­ki­jär­vel­lä – "Huo­les­tut­ta­vin­ta oli, että koh­va­jää­tä oli vain 15 sent­tiä"

17.03.2022 04:01
Tilaajille

Kit­kan­tiel­lä ve­den­ja­ke­lu toimii taas – aa­mui­sen katkon syynä ir­ron­nut vent­tii­li

09.08.2021 09:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Harmittavatko Kuusamon Evon hinnankorotukset?

Viikon ky­sy­mys: Har­mit­ta­vat­ko Kuu­sa­mon Evon hin­nan­ko­ro­tuk­set?

26.05.2021 10:20
Tilaajille
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta investoi ja nostaa hintoja

Kuu­sa­mon ener­gia- ja ve­si­osuus­kun­ta in­ves­toi ja nostaa hintoja

26.05.2021 10:17
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta –muutoksenhakija halusi, että puhdistetut jätevedet johdetaan maastoon

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­sen Kuu­sa­mon uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta –muu­tok­sen­ha­ki­ja halusi, että puh­dis­te­tut jä­te­ve­det joh­de­taan maas­toon

16.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Purkuputki laskettiin Torankijärvessä väärään paikkaan, virheestä 35 000 euron vahingot – EVO kutsuu vapaaehtoisia siirtotalkoisiin torstaina

Pur­ku­put­ki las­ket­tiin To­ran­ki­jär­ves­sä väärään paik­kaan, vir­hees­tä 35 000 euron va­hin­got – EVO kutsuu va­paa­eh­toi­sia siir­to­tal­koi­siin tors­tai­na

01.04.2021 04:01 3
Tilaajille
Miten käy kaukolämmön hinnalle? – Kuusamon EVO ajoi turpeen käytön alas, ja siitä on seurauksia

Miten käy kau­ko­läm­mön hin­nal­le? – Kuu­sa­mon EVO ajoi turpeen käytön alas, ja siitä on seu­rauk­sia

25.02.2021 15:00 4
Tilaajille
Tuhkaa Kuusamossa rakeiksi jopa 10 000 tonnia vuodessa – maarakentamiseen, ellei kelpaa metsään tai pellolle

Tuhkaa Kuu­sa­mos­sa ra­keik­si jopa 10 000 tonnia vuo­des­sa – maa­ra­ken­ta­mi­seen, ellei kelpaa metsään tai pel­lol­le

24.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Maamassat liikkuivat ja vesijohto alkoi vuotaa – Kuusamon Oulangantien vuoto saatiin korjattua perjantai-iltana

Maa­mas­sat liik­kui­vat ja ve­si­joh­to alkoi vuotaa – Kuu­sa­mon Ou­lan­gan­tien vuoto saatiin kor­jat­tua per­jan­tai-il­ta­na

16.01.2021 16:10
Tilaajille
Bioetanolitehtaan sivutuotetta polttoon – kokeilut Kuusamon kaukolämpövoimalalla jatkuvat

Bio­eta­no­li­teh­taan si­vu­tuo­tet­ta polt­toon – ko­kei­lut Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­voi­ma­lal­la jat­ku­vat

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Vuoden 2020 Kemira-palkinto Evon Kimmo Viinikalle – Palkinto tuli haasteellisesta Rukan jätevedenpuhdistamon rakentamisesta: "Se vaati tietynlaista riskinottoa"

Vuoden 2020 Ke­mi­ra-pal­kin­to Evon Kimmo Vii­ni­kal­le – Pal­kin­to tuli haas­teel­li­ses­ta Rukan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mi­ses­ta: "Se vaati tie­tyn­lais­ta ris­ki­not­toa"

04.11.2020 16:37
Tilaajille
Kuusamon EVO:n uuden jätevedenpuhdistamon urakoitsijat valittu - yli 13 miljoonaa maksavan puhdistamon rakentamistyöt alkavat vapun jälkeen

Kuu­sa­mon EVO:n uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ura­koit­si­jat valittu - yli 13 mil­joo­naa mak­sa­van puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mis­työt alkavat vapun jälkeen

29.04.2020 13:36
Tilaajille
Jäteveden ja puhtaan veden kulutus romahtivat Rukalla koronan vuoksi – pahimman sattuessa puhdistamon biokasvusto pelastettaisiin ajamalla sille lehmänlantaa

Jä­te­ve­den ja puhtaan veden kulutus ro­mah­ti­vat Rukalla koronan vuoksi – pa­him­man sat­tues­sa puh­dis­ta­mon bio­kas­vus­to pe­las­tet­tai­siin aja­mal­la sille leh­män­lan­taa

23.04.2020 04:00
Tilaajille