Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

investointi
Hintava hanke valmistuu– Mäntyselän jätevedenpuhdistamon valmistuminen on loppupiste pitkässä kehityskulussa

Hintava hanke val­mis­tuu– Män­ty­se­län jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon val­mis­tu­mi­nen on lop­pu­pis­te pit­käs­sä ke­hi­tys­ku­lus­sa

08.11.2021 09:53 1
Tilaajille
Pölkky Oy aloittaa sahausteknologiauudistuksen investoimalla Kajaanin sahalleen modernin lajittelulaitoskokonaisuuden

Pölkky Oy aloit­taa sa­haus­tek­no­lo­gia­uu­dis­tuk­sen in­ves­toi­mal­la Ka­jaa­nin sa­hal­leen mo­der­nin la­jit­te­lu­lai­tos­ko­ko­nai­suu­den

28.09.2021 04:00
Tilaajille
Posiolle hankitaan uusi säiliösammutusauto – vettä mahtuu yli kaksi kertaa niin pajon nykyiseen tankkiin

Po­siol­le han­ki­taan uusi säi­liö­sam­mu­tus­au­to – vettä mahtuu yli kaksi kertaa niin pajon ny­kyi­seen tank­kiin

10.07.2021 17:00
Tilaajille
Prisma ja Joki-Jussi uusiksi – Hurjassa tulosparannusvauhdissa oleva Koillismaan Osuuskauppa laittaa remontteihin yli 3,5 miljoonaa

Prisma ja Jo­ki-Jus­si uusiksi – Hur­jas­sa tu­los­pa­ran­nus­vauh­dis­sa oleva Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa laittaa re­mont­tei­hin yli 3,5 mil­joo­naa

19.12.2020 14:49 6
Tilaajille
Hotkun tontille nousee hyvinvointia tukeva asuinalue – jopa viisi asuintaloa, liiketiloja, päiväkoti sekä asumispalveluyksikkö

Hotkun ton­til­le nousee hy­vin­voin­tia tukeva asuin­alue – jopa viisi asuin­ta­loa, lii­ke­ti­lo­ja, päi­vä­ko­ti sekä asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö

24.07.2018 09:00
Torankijärven rantaan Hotkun tontille käynnistyy jätti-investointi syksyllä - kyse on noin 40 miljoonan euron hankkeesta

To­ran­ki­jär­ven rantaan Hotkun ton­til­le käyn­nis­tyy jät­ti-in­ves­toin­ti syk­syl­lä - kyse on noin 40 mil­joo­nan euron hank­kees­ta

23.07.2018 16:45
Uudesta koulusta tehdään päätös nopeasti, eikä keskusta tarvitse siihen muiden tukea – hinta-arvio 15 miljoonaa euroa

Uudesta kou­lus­ta tehdään päätös no­peas­ti, eikä kes­kus­ta tar­vit­se siihen muiden tukea – hin­ta-ar­vio 15 mil­joo­naa euroa

22.05.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuusamo saa uuden päi­vä­ko­din – tässä ti­lan­tees­sa on jär­ke­vää, että ra­ken­nut­ta­ja on yk­si­tyi­nen

24.01.2018 05:00