Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Kolumni
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­ta: To­den­nä­köi­ses­ti et pelkää hiip­pa­ria – mis­sä­hän hän nyt vii­pot­taa?

Poh­jois-Suo­mes­sa metsässä kul­kevia pe­lot­ta­vat etenkin e­pä­mää­räi­set hiip­pa­rit. Kamala asia. Tai ehkei sentään.

Jäikö pelkääminen mieleen viime viikon uutisesta, jossa kerrottiin ulkoilujärjestö Suomen Ladun kyselytutkimuksen tuloksista? Jäikö se useammin sellaisella lukijalla, joka itse pelkää?