Kuvagalleria: Maail­man parhaat kum­pa­re­las­ki­jat näyt­ti­vät jälleen Rukalla tai­to­jaan

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tut­ki­mus: naiset saavat pie­nem­pää palkkaa kuin miehet ja si­joit­tu­vat alem­piin työ­teh­tä­viin – erot alkavat varhain

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuore raportti selvitti sukupuolten työura- ja palkkaeroja Suomen teollisuudessa.

Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen mukaan sukupuolten välinen palkkaero saa alkunsa heti työuran alussa ja vahvistuu työuran edetessä.
Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen mukaan sukupuolten välinen palkkaero saa alkunsa heti työuran alussa ja vahvistuu työuran edetessä.
Kuva: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Naisten ja miesten työurat alkavat eriytyä toisistaan jo ennen työmarkkinoille tuloa.

Tämä selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuoreesta raportista, jossa selvitettiin sukupuolten työuraerojen yhteyttä palkkaeroihin Suomen teollisuudessa.

Naiset esimerkiksi sijoittuvat matalamman hierarkiatason tehtäviin kuin miehet, ja heidän palkkansa on keskimäärin miesten palkkaa pienempi.

Tutkimuksessa selvisi, että sukupuolten välisiin eroihin vaikuttavat ratkaisevasti sosiaaliset normit.

Esimerkkinä tästä mainitaan ensimmäisen lapsen syntymä, jonka vaikutus naisen työuraan on merkittävä. Miehen työuraan sillä taas ei ole valtaisaa vaikutusta.

Sosiaaliset normit näkyvät myös koulutusalojen valinnassa. Miehet ja naiset hakeutuvat eri koulutusaloille. Tämän vuoksi sukupuolet sijoittuvat erilaisiin tehtäviin heti työuriensa alussa.

– Olisi tärkeää selvittää syitä, jotka saavat miehet valitsemaan eri koulutusalan kun naiset ja tutkia, miten sosiaalisiin normeihin koulutusvalintojen taustalla voitaisiin vaikuttaa, pohtii Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen tiedotteessa.

Kauhanen on laatinut tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ja toiminut tieteellisen ohjauksen asiantuntijana.

Erot koulutusaloissa, ei koulutustasossa

Naisten sijoittuminen alemman hierarkiatason tehtäviin johtuu tutkimuksen mukaan eroista koulutusaloissa, koska sukupuolet eivät juurikaan eroa toisistaan koulutustason osalta. Miehet myös ylenevät työssään useammin.

Lisäksi raportissa selvisi, että naisten palkka on noin kuusi prosenttia alhaisempi kuin miesten vastaavalta tasolta saama palkka.

– Sukupuolten väliset erot urakehityksessä ja palkkatasossa alkavat varhain ja vahvistuvat myöhemmin entisestään, Kauhanen tiivistää.

Kauhanen kuitenkin toteaa, että monien työuriin vaikuttavien tekijöiden keskinäisiä syy-yhteyksiä on vaikea arvioida.

Tutkimuksesta on vastannut Tilastokeskuksen erikoistutkija Pekka Laine. Raportti on osa Työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaeron taustalla -tutkimushanketta. Tutkimuksen on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö ja toteuttanut Tilastokeskus.