Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Tasa-arvo
”Kun valtuuston puheenjohtajana on vuosikymmenten aikana ollut nainen kahdesti, ajatellaan, että on tasa-arvo on jo hoidettu” – Ulla Parviaisen mielestä ei ole ja siksi hän pitää aihetta esillä

”Kun val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on vuo­si­kym­men­ten aikana ollut nainen kah­des­ti, aja­tel­laan, että on ta­sa-ar­vo on jo hoi­det­tu” – Ulla Par­viai­sen mie­les­tä ei ole ja siksi hän pitää aihetta esillä

10.04.2022 12:00 3
Tilaajille
Naisjohtajia jo ennätysmäärä – EVA:n mukaan Suomessa naisia on johtavissa tehtävissä enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin

Nais­joh­ta­jia jo en­nä­tys­mää­rä – EVA:n mukaan Suo­mes­sa naisia on joh­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä enemmän kuin OECD-mais­sa kes­ki­mää­rin

04.02.2022 06:00
Tilaajille
Kolme neljästä Kuusamon kaupungin työntekijästä on naisia ja jopa ylimmässä johdossa on nyt naisenemmistö – useissa ammattiryhmissä on vain yhden sukupuolen edustajia

Kolme nel­jäs­tä Kuu­sa­mon kau­pun­gin työn­te­ki­jäs­tä on naisia ja jopa ylim­mäs­sä joh­dos­sa on nyt nais­enem­mis­tö – useissa am­mat­ti­ryh­mis­sä on vain yhden su­ku­puo­len edus­ta­jia

22.04.2021 15:00
Tilaajille
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:04 2
Tilaajille
Huhtikuinen kilpailu haastaa lisäämään naisia Wikipedian henkilöartikkeleihin – wikipedisti Veikko Seppänen: "Pelkästään Oulun yliopistossa on useampia tiedenaisia, joista voisi kirjoittaa"

Huh­ti­kui­nen kil­pai­lu haastaa li­sää­mään naisia Wi­ki­pe­dian hen­ki­lö­ar­tik­ke­lei­hin – wi­ki­pe­dis­ti Veikko Sep­pä­nen: "Pel­käs­tään Oulun yli­opis­tos­sa on useam­pia tie­de­nai­sia, joista voisi kir­joit­taa"

17.04.2021 18:10
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää – Kysyimme: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän puheenaihe?

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää – Ky­syim­me: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän pu­hee­nai­he?

08.03.2021 10:30
Tilaajille
Lukijalta – Väisänen vastaa Karvoselle: "Ainakin minun lehdessäni lukee ehdollisesti 'tytöt vaan taitavat olla tunnollisempia oppilaita'"

Lu­ki­jal­ta – Väi­sä­nen vastaa Kar­vo­sel­le: "Ai­na­kin minun leh­des­sä­ni lukee eh­dol­li­ses­ti 'tytöt vaan tai­ta­vat olla tun­nol­li­sem­pia op­pi­lai­ta'"

23.11.2020 17:30
Lukijalta: Kroonistuneen populismin paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kroo­nis­tu­neen po­pu­lis­min paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä

12.11.2020 13:00
Lukijalta: Karvosen kirjoituksessa tasa-arvosta ei ole päätä eikä häntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­vo­sen kir­joi­tuk­ses­sa ta­sa-ar­vos­ta ei ole päätä eikä häntää

09.11.2020 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Trau­ma­ti­soi­tu­nut ta­sa-ar­vo – Päivä pää­mi­nis­te­ri­nä, jossa joku ihan ta­val­li­nen suo­ma­lai­nen poika, saisi kokea tämän ”kun­nian”, ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole mah­dol­lis­ta

05.11.2020 18:40
Soroptimistien Tyttöjen päivän päätapahtuma Kuusamossa - Presidentti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suomihan on lähisuhdeväkivallassa kärkimaita"

So­rop­ti­mis­tien Tyt­tö­jen päivän pää­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa - Pre­si­dent­ti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suo­mi­han on lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­sa kär­ki­mai­ta"

19.09.2018 10:30
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Naisten ja miesten ta­sa-ar­vo - onko sitä?

12.09.2018 14:00
Koillissanomat nostaa naisia esiin – tämän paljastaa botti Tukholmasta: harrastajan koodi rymyää verkossa median sukupuolipainotuksia nuuskien

Koil­lis­sa­no­mat nostaa naisia esiin – tämän pal­jas­taa botti Tuk­hol­mas­ta: har­ras­ta­jan koodi rymyää ver­kos­sa median su­ku­puo­li­pai­no­tuk­sia nuus­kien

13.06.2018 09:00
Valtuustoaloite: Kuusamo sitoutumaan tasa-arvon eurooppalaiseen peruskirjaan

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo si­tou­tu­maan ta­sa-ar­von eu­roop­pa­lai­seen pe­rus­kir­jaan

15.11.2017 05:00