Tilaajille

Ulla In­gal­suo-Laak­so­sen ko­lum­ni: Toi­mit­ta­ja­na on pakko oppia ym­mär­tä­mään ja sie­tä­mään ih­mis­ten tapoja aja­tel­la toisin ja toi­saal­ta ta­jua­maan tämän yh­tei­sen arkemme suun­na­ton mo­ni­nai­suus

Elämä yllättää, sen olen oppinut Kuusamossa reilun 30 vuoden aikana. Sain kunnian työskennellä Koillissanomissa 21 vuotta eli vuodet 1989–2010. Toimittajavuodet olivat aitiopaikka koillismaalaisuuteen. Ilman tuota työkokemusta en nyt olisi tässä eli kulttuuritoimenjohtajana Kuusamossa. Toimin myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosaluejohtajana. Aloitin kaupungin viranhaltijana helmikuussa 2020 ja sitä ennen työskentelin Koillissanomista lähtöni jälkeen kymmenen vuotta viestintäalan yrittäjänä edelleen Kuusamossa.

Toimittajantyö Koillissanomissa tutustutti alueen ihmisiin sekä äärettömään rikkaaseen historiaan ja kulttuuriin, jota nyt saan vaalia sydämeni kyllyydestä. Esimieheni, päätoimittajat Matti Piirainen, Pertti Kokko ja Seppo Salminen kannustivat eteenpäin ja antoivat mahdollisuuden näyttää ja käyttää osaamistaan. Myös toimittajakollegoitani muistelen aina suurella lämmöllä. Väitän, että tapa katsella maailmaa toimittajan silmin tekee elämästä enemmän. On pakko oppia ymmärtämään ja sietämään ihmisten tapoja ajatella toisin ja toisaalta tajuamaan tämän yhteisen arkemme suunnaton moninaisuus.