Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Uusia nimiä Na­tur­po­lik­seen – katso kuka aloit­taa vies­tin­näs­sä, yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä tai duu­ni­agent­ti­na

Naturpolis Oy:ssä on valittu uusia ihmisiä töihin. Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi-hankkeen duuniagentiksi on valittu Maija Virranniemi Kuusamosta.

Taivalkosken yrityskehittäjän tehtävään on puolestaan valittu Niina Heino Raumalta. Hän aloittaa Taivalkosken yrityskehittäjän tehtävässä nykyisen yrityskehittäjän Ari-Matti Toivosen jäädessä eläkkeelle.