Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Nimitys
Kuusamolaislähtöinen Aini Linjakumpu aloitti ainutlaatuisessa tehtävässä uskontojen ja kulttuurien politiikan professorina – "Kulttuureihin ja uskontoihin liittyvä ymmärrys pitäisikin nähdä samanlaisena kansalaistaitona kuin vaikkapa kyky tehdä laskutoimituksia"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Aini Lin­ja­kum­pu aloitti ai­nut­laa­tui­ses­sa teh­tä­väs­sä us­kon­to­jen ja kult­tuu­rien po­li­tii­kan pro­fes­so­ri­na – "Kult­tuu­rei­hin ja us­kon­toi­hin liit­ty­vä ym­mär­rys pi­täi­si­kin nähdä sa­man­lai­se­na kan­sa­lais­tai­to­na kuin vaik­ka­pa kyky tehdä las­ku­toi­mi­tuk­sia"

25.05.2022 04:00
Tilaajille
Minna Lymi vahvistaa Latitude 66 Cobaltin viestintää – yhtiö julkaisee keväällä uudet verkkosivut

Minna Lymi vah­vis­taa La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin vies­tin­tää – yhtiö jul­kai­see ke­vääl­lä uudet verk­ko­si­vut

10.02.2022 12:28
Tilaajille
Hoitotyönjohtaja Tarja Huhtela on nimetty Taivalkosken kunnan väliaikaiseksi sosiaali- ja terveysjohtajaksi

Hoi­to­työn­joh­ta­ja Tarja Huhtela on nimetty Tai­val­kos­ken kunnan vä­li­ai­kai­sek­si so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jak­si

08.08.2021 12:00
Tilaajille
Uusia nimiä Naturpolikseen – katso kuka aloittaa viestinnässä, yrityskehittäjänä tai duuniagenttina

Uusia nimiä Na­tur­po­lik­seen – katso kuka aloit­taa vies­tin­näs­sä, yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä tai duu­ni­agent­ti­na

17.02.2021 10:47
Tilaajille
Koillissanomien uusi digitoimittaja on Jani Väisänen – paluumuuttaja, joka tekee väitöskirjaa Trumpista ja kalastaa verkoilla

Koil­lis­sa­no­mien uusi di­gi­toi­mit­ta­ja on Jani Väi­sä­nen – pa­luu­muut­ta­ja, joka tekee väi­tös­kir­jaa Trum­pis­ta ja ka­las­taa ver­koil­la

03.10.2017 05:00