Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Aini Lin­ja­kum­pu aloitti ai­nut­laa­tui­ses­sa teh­tä­väs­sä us­kon­to­jen ja kult­tuu­rien po­li­tii­kan pro­fes­so­ri­na – "Kult­tuu­rei­hin ja us­kon­toi­hin liit­ty­vä ym­mär­rys pi­täi­si­kin nähdä sa­man­lai­se­na kan­sa­lais­tai­to­na kuin vaik­ka­pa kyky tehdä las­ku­toi­mi­tuk­sia"

Aini Linjakumpu vuonna 2019.
Aini Linjakumpu vuonna 2019.
Kuva: Anna Muotka

Kuusamolaislähtöinen yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Aini Linjakumpu on aloittanut toukokuun alussa uskontojen ja kulttuurien politiikan professorina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Professuuri pyrkii vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen. Yhteiskuntien uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen tarkoittavat uudenlaisia kohtaamisia ja haasteita, kertoo Lapin yliopisto tiedotteessaan.