Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Uskonnot
Vakiokävijät Pudasjärveltä nauttivat aurinkoisesta säästä – Ulla ja Jyrki Ekdahlin perhe matkustaa Suviseuroihin joka kesä

Va­kio­kä­vi­jät Pu­das­jär­vel­tä naut­ti­vat au­rin­koi­ses­ta säästä – Ulla ja Jyrki Ek­dah­lin perhe mat­kus­taa Su­vi­seu­roi­hin joka kesä

03.07.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Aini Linjakumpu aloitti ainutlaatuisessa tehtävässä uskontojen ja kulttuurien politiikan professorina – "Kulttuureihin ja uskontoihin liittyvä ymmärrys pitäisikin nähdä samanlaisena kansalaistaitona kuin vaikkapa kyky tehdä laskutoimituksia"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Aini Lin­ja­kum­pu aloitti ai­nut­laa­tui­ses­sa teh­tä­väs­sä us­kon­to­jen ja kult­tuu­rien po­li­tii­kan pro­fes­so­ri­na – "Kult­tuu­rei­hin ja us­kon­toi­hin liit­ty­vä ym­mär­rys pi­täi­si­kin nähdä sa­man­lai­se­na kan­sa­lais­tai­to­na kuin vaik­ka­pa kyky tehdä las­ku­toi­mi­tuk­sia"

25.05.2022 04:00
Tilaajille
Piru tulee apuun, mutta vaatii kovan hinnan: "Kun saunan ovi aukeaa, on siellä isännän verta tippuva nahka kynnet ja hiukset paikoillaan" – näin kertovat suomalaisen kansanperinteen tarinat

Piru tulee apuun, mutta vaatii kovan hinnan: "Kun saunan ovi aukeaa, on siellä isännän verta tippuva nahka kynnet ja hiukset pai­koil­laan" – näin ker­to­vat suo­ma­lai­sen kan­san­pe­rin­teen tarinat

02.10.2021 18:01
Tilaajille
Suviseurat radiossa ja verkossa jo toisen kerran peräkkäin – "Tämän mittaluokan väkimäärällä suviseurakentälle kokoontuminen on sula mahdottomuus"

Su­vi­seu­rat ra­dios­sa ja ver­kos­sa jo toisen kerran pe­räk­käin – "Tämän mit­ta­luo­kan vä­ki­mää­räl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­le ko­koon­tu­mi­nen on sula mah­dot­to­muus"

24.06.2021 08:49
Tilaajille
Kirkko kitkee hengellistä väkivaltaa – raportissa ehdotetaan häirintäyhdyshenkilöitä ja tukiryhmiä: kuusamolaislähtoinen Aini Linjakumpu toinen raportin tekijöistä

Kirkko kitkee hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa – ra­por­tis­sa eh­do­te­taan häi­rin­tä­yh­dys­hen­ki­löi­tä ja tu­ki­ryh­miä: kuu­sa­mo­lais­läh­toi­nen Aini Lin­ja­kum­pu toinen ra­por­tin te­ki­jöis­tä

02.12.2020 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­luu­ko sa­nan­va­pau­teen toisten us­kon­nol­lis­ten tun­tei­den louk­kaa­mi­nen?

07.11.2020 17:53 1