Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Va­lo­kui­tua mark­ki­na­eh­toi­ses­ti Po­siol­la vain osit­tain kes­kus­taan – Va­lo­kui­tu­sel­vi­tyk­sen yh­teen­ve­don mukaan riip­pu­mat­ta siitä mikä taho verkkoa ra­ken­tai­si, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä ra­ken­ne­taan

Valokuitua markkinaehtoisesti Posiolla voitaisiin rakentaa osittain vain Posion keskustaan Aholaan. Pitäjän muut alueet ovat harvaan asuttuja. Niillä alueilla mahdolliset vaihtoehdot ovat paikallisen osuuskunnan perustaminen tai joku yhtiö verkkoa rakentamaan tai että Etelä-Posion Livonet osuuskunta laajentaisi toimialueensa näille alueille. Tiedot käyvät selville Posion kunnan valokuituselvityksen loppuraportista.

Valokuituselvityksen yhteenvedon mukaan riippumatta siitä mikä taho verkkoa rakentaisi, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä rakennetaan.