Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

Pelastuslaitos sai hälytyksen omakotitaloon Posion Kivikkotielle keskiviikon vastaisena yönä kello yhden jälkeen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen omakotitaloon Posion Kivikkotielle keskiviikon vastaisena yönä kello yhden jälkeen.

Omakotitalon lämmityskeskuksessa oli sattunut putkirikko, minkä vuoksi  järjestelmästä tuli vesihöyryä taloon.

Kohteessa ei ollut varsinaista rakennuspaloa.

Lapin pelastuslaitoksen Posion yksiköt kävivät tarkistamassa ja varmistamassa tilanteen.