Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Vuo­den­vaih­tees­sa tar­jol­la ket­te­riä kou­lu­tuk­sia, kunhan Na­tur­po­lis saa ra­hoi­tus­pää­tök­sen

Naturpolis odottaa rahoituspäätöstä uudelle KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma -hankkeelle. Sen tarkoituksena on tarjota alueen yrityksille joustavia valmennustyyppisiä lyhytkoulutuksia, joihin on helppo osallistua.

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis on hakenut rahoitusta Ketterän muutoskyvykkyydeen valmennusohjelma -hankkeelle, jonka tarkoitus on tarjota yrityksille lyhytkoulutuksia.
Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis on hakenut rahoitusta Ketterän muutoskyvykkyydeen valmennusohjelma -hankkeelle, jonka tarkoitus on tarjota yrityksille lyhytkoulutuksia.
Kuva: Mikko Halvari)

– Tarkoitus on lisätä muutoskyvykkyyttä koulutusten avulla. Pyritään antamaan yrityksille valmiuksia sopeutua toimintaympäristössä ilmeneviin muutoksiin, kuten esimerkiksi digitalisaatioon ja ilmastonmuutokseen, sanoo ohjelmapäällikkö Kirsi Kuosku Naturpoliksesta.