Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

anna kantola
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kokemus auttaa kat­so­maan kauem­mas puo­lueen etua

10.09.2021 13:08
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Kitkajoki voinee hetkeksi huokaista – kaivoshankkeen uudella omistajalla ei ole toiminnassa olevia kaivoksia missään päin maailmaa
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­jo­ki voinee het­kek­si huo­kais­ta – kai­vos­hank­keen uudella omis­ta­jal­la ei ole toi­min­nas­sa olevia kai­vok­sia missään päin maail­maa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Tuore tutkimus ei mairittele: vain joka neljäs kuusamolainen luottaa kotikuntansa päättäjiin – "Poliitikoilta tarvitaan yhteistyötä ja jalkautumista, itsellänikin on tässä paljon parannettavaa"

Tuore tut­ki­mus ei mai­rit­te­le: vain joka neljäs kuu­sa­mo­lai­nen luottaa ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiin – "Po­lii­ti­koil­ta tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja jal­kau­tu­mis­ta, it­sel­lä­ni­kin on tässä paljon pa­ran­net­ta­vaa"

09.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon keskusta vastaa kritiikkiin: "Lopputulos peilaa hyvin tasa-arvon näkökulmasta äänestäjien tahtoa, keskusta uskalsi uudistua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kes­kus­ta vastaa kri­tiik­kiin: "Lop­pu­tu­los peilaa hyvin ta­sa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta ää­nes­tä­jien tahtoa, kes­kus­ta uskalsi uu­dis­tua"

02.08.2021 04:01 4
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: On uuden sukupolven aika vaikuttaa – kuntalaisilta saamani vahva luottamus kannustaa ja velvoittaa minua hakemaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävään
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: On uuden su­ku­pol­ven aika vai­kut­taa – kun­ta­lai­sil­ta saamani vahva luot­ta­mus kan­nus­taa ja vel­voit­taa minua ha­ke­maan kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vään

30.06.2021 04:00 7
Tilaajille
Anna Kantola palasi Tansaniasta kotiin laittamaan asiat kuntoon, kun Kuusamoon alettiin suunnitella kaivosta – nykyistä toimintaa hän seuraa vielä huolestuneempana: "Pörssiyhtiö ei koskaan voisi toimia näin"

Anna Kantola palasi Tan­sa­nias­ta kotiin lait­ta­maan asiat kun­toon, kun Kuu­sa­moon alet­tiin suun­ni­tel­la kai­vos­ta – ny­kyis­tä toi­min­taa hän seuraa vielä huo­les­tu­neem­pa­na: "Pörs­siyh­tiö ei koskaan voisi toimia näin"

27.04.2018 15:00