Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Eläköitymiset
Kari Kantola luopuu Kuusamo-opiston rehtorin paikasta – uuden rehtorin etsintä alkaa joulukuussa

Kari Kantola luopuu Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rin pai­kas­ta – uuden reh­to­rin etsintä alkaa jou­lu­kuus­sa

12.11.2021 04:00
Tilaajille
Martin baarissa ei ollut aukioloaikoja, ja asiakkaat pitivät järjestystä – monien tarinoiden kuppila lopetti toimintansa kesäkuun alussa: "Seuraavan kerran, kun joku tulee palvelua hakemaan, juodaan kahvit ja neuvotellaan"

Martin baa­ris­sa ei ollut au­kio­loai­ko­ja, ja asiak­kaat pitivät jär­jes­tys­tä – monien ta­ri­noi­den kuppila lopetti toi­min­tan­sa ke­sä­kuun alussa: "Seu­raa­van kerran, kun joku tulee pal­ve­lua ha­ke­maan, juodaan kahvit ja neu­vo­tel­laan"

08.06.2020 15:00
Tilaajille
Yli 40 vuotta ja ainakin 500 kilometriä – tiehankkeissa pitkän uran tehnyt Jukka Koivusipilä jäi eläkkeelle: "Lapsenlapset odottavat ukin pitkiä vapaita"

Yli 40 vuotta ja ainakin 500 ki­lo­met­riä – tie­hank­keis­sa pitkän uran tehnyt Jukka Koi­vu­si­pi­lä jäi eläk­keel­le: "Lap­sen­lap­set odot­ta­vat ukin pitkiä va­pai­ta"

01.06.2020 18:00
Tilaajille
Eläköityminen on haikeaa ja levollista – 33 työvuoden jälkeen Marjatan mieleen ovat parhaiten jääneet ne, kenen eteen on pitänyt tehdä enemmän töitä: "Tuo aurinkokin paistaa kirkkaammin, kun Marjatta halaa"

Elä­köi­ty­mi­nen on haikeaa ja le­vol­lis­ta – 33 työ­vuo­den jälkeen Mar­ja­tan mieleen ovat par­hai­ten jääneet ne, kenen eteen on pitänyt tehdä enemmän töitä: "Tuo au­rin­ko­kin paistaa kirk­kaam­min, kun Mar­jat­ta halaa"

28.04.2020 04:00
Tilaajille
Mikko Kajava hyppäsi kansalaiskoulusta metsäkoneen puikkoihin - 47 vuotisen uran ansiosta hän tietää missä ovat Koillismaan parhaat hillasuot: "Työ antaa etulyöntiaseman"

Mikko Kajava hyppäsi kan­sa­lais­kou­lus­ta met­sä­ko­neen puik­koi­hin - 47 vuo­ti­sen uran an­sios­ta hän tietää missä ovat Koil­lis­maan parhaat hil­la­suot: "Työ antaa etu­lyön­tia­se­man"

10.04.2020 04:28
Tilaajille