Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Elintarvikeala
Kuusamon Juusto aloittaa muutosneuvottelut

Kuu­sa­mon Juusto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

11.08.2023 10:22
Tilaajille
Osassa savukoskelaisia retkiruokia pakkausmerkintävirheitä, sisältävät vehnää tai kananmunaa – tuotteita vedetään pois myynnistä Koillismaallakin

Osassa sa­vu­kos­ke­lai­sia ret­ki­ruo­kia pak­kaus­mer­kin­tä­vir­hei­tä, si­säl­tä­vät vehnää tai ka­nan­mu­naa – tuot­tei­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä Koil­lis­maal­la­kin

10.02.2023 08:36
Tilaajille
"Kuusamon mittakaavassa tämä on merkityksellinen investointi" – Kahden toimijan kalatalo avaa ovensa keväällä, samalla Kuusamon kala hyppää isoille vesille

"Kuu­sa­mon mit­ta­kaa­vas­sa tämä on mer­ki­tyk­sel­li­nen in­ves­toin­ti" – Kahden toi­mi­jan ka­la­ta­lo avaa ovensa ke­vääl­lä, samalla Kuu­sa­mon kala hyppää isoille vesille

06.02.2023 04:00 4
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 14:40
Tilaajille
Kuusamon Kala ja Kalankasvatus Vääräniemi laajentavat, investointi yli kahden miljoonan euron – mahdollisesti kymmeniä uusia työpaikkoja luvassa

Kuu­sa­mon Kala ja Ka­lan­kas­va­tus Vää­rä­nie­mi laa­jen­ta­vat, in­ves­toin­ti yli kahden mil­joo­nan euron – mah­dol­li­ses­ti kym­me­niä uusia työ­paik­ko­ja luvassa

01.07.2021 15:16
Tilaajille
Kuusamon Juustolle arvostettu elintarviketurvallisuussertifikaatti

Kuu­sa­mon Juus­tol­le ar­vos­tet­tu elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­ser­ti­fi­kaat­ti

22.04.2021 16:30
Tilaajille
Säilykkeet eivät jää enää kauppaan – Kuusamon Kalan säilykkeiden myynti on kasvanut korona-aikana: Nyt purkkiin laitetaan lohilastuja

Säi­lyk­keet eivät jää enää kaup­paan – Kuu­sa­mon Kalan säi­lyk­kei­den myynti on kas­va­nut ko­ro­na-ai­ka­na: Nyt purk­kiin lai­te­taan lo­hi­las­tu­ja

18.04.2021 04:00
Tilaajille
Elintarvikemarkkinalain uudistus tulee tarpeeseen: lakimuutoksilla ei vaikutusta ruuan kuluttajahintoihin – Elintarvikeyritykset ja viljelijät hyötyvät siitä, että pelisäännöt selkeytyvät

Elin­tar­vi­ke­mark­ki­na­lain uu­dis­tus tulee tar­pee­seen: la­ki­muu­tok­sil­la ei vai­ku­tus­ta ruuan ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin – Elin­tar­vi­ke­yri­tyk­set ja vil­je­li­jät hyö­ty­vät siitä, että pe­li­sään­nöt sel­key­ty­vät

02.11.2020 04:00
Tilaajille
Oivangin matkailukeskuksessa järjestetään yritystreffit: "Juuri tällainen kohtaaminen on ollut toiveena"

Oi­van­gin mat­kai­lu­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään yri­tyst­ref­fit: "Juuri täl­lai­nen koh­taa­mi­nen on ollut toi­vee­na"

15.08.2020 17:00
Tilaajille