Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

elokuvateatterit
Helatorstaina pääsee taas elokuviin – viivästyneet ensi-illat tietävät syksyksi kotimaisten elokuvien putkea: Toiveikkaina ollaan, että ihmiset taas löytäisivät elokuviin"

He­la­tors­tai­na pääsee taas elo­ku­viin – vii­väs­ty­neet en­si-il­lat tie­tä­vät syk­syk­si ko­ti­mais­ten elo­ku­vien putkea: Toi­veik­kai­na ollaan, että ihmiset taas löy­täi­si­vät elo­ku­viin"

13.05.2021 04:50
Tilaajille
Kino Kuusamotalo mukana yli 100 yrityksen ja yhteisön kirjelmässä aveille ympäri maan – Pitävät yleisötilaisuuksien rajoituksia elokuvateattereiden osalta lainvastaisina

Kino Kuu­sa­mo­ta­lo mukana yli 100 yri­tyk­sen ja yh­tei­sön kir­jel­mäs­sä aveille ympäri maan – Pitävät ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sia elo­ku­va­teat­te­rei­den osalta lain­vas­tai­si­na

12.02.2021 19:00 2
Tilaajille
Tänään televisiossa näkyy monelle tuttuja paikkoja ja kasvoja – Diva of Finland -elokuva sijoittuu Pudasjärvelle, missä sitä myös kuvattiin

Tänään te­le­vi­sios­sa näkyy monelle tuttuja paik­ko­ja ja kasvoja – Diva of Finland -e­lo­ku­va si­joit­tuu Pu­das­jär­vel­le, missä sitä myös ku­vat­tiin

18.12.2020 15:00
Tilaajille
Millainen on ollut Kino Kuusamotalon matka Tetrahallilta Kuusamotalolle? Paikalliselle leffateatterille tulee ikää jo 25 vuotta!

Mil­lai­nen on ollut Kino Kuu­sa­mo­ta­lon matka Tet­ra­hal­lil­ta Kuu­sa­mo­ta­lol­le? Pai­kal­li­sel­le lef­fa­teat­te­ril­le tulee ikää jo 25 vuotta!

19.08.2020 15:00
Tilaajille
Kino Kuusamotalon valkokangas loistaa taas perjantaina pitkän tauon jälkeen – nyt esitetään ennen koronaa ensi-illan saaneita elokuvia

Kino Kuu­sa­mo­ta­lon val­ko­kan­gas loistaa taas per­jan­tai­na pitkän tauon jälkeen – nyt esi­te­tään ennen koronaa en­si-il­lan saa­nei­ta elo­ku­via

01.06.2020 15:00
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 19:31