Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Etäopetus
Kuusamossa koulutyö jatkuu maanantaina lähiopetuksessa – "Kriteerejä koulujen siirtymiselle etäopetukseen ensi maanantaina ei ole"

Kuu­sa­mos­sa kou­lu­työ jatkuu maa­nan­tai­na lä­hi­ope­tuk­ses­sa – "K­ri­tee­re­jä kou­lu­jen siir­ty­mi­sel­le etä­ope­tuk­seen ensi maa­nan­tai­na ei ole"

07.01.2022 18:29 2
Tilaajille
eLukion tilalle keksitään uusia ratkaisuja – Oulu eroaa yhteistyöstä ja tarjoaa jatkossa etäopetusta vain omille kouluilleen

eLukion tilalle kek­si­tään uusia rat­kai­su­ja – Oulu eroaa yh­teis­työs­tä ja tarjoaa jat­kos­sa etä­ope­tus­ta vain omille kou­luil­leen

07.04.2021 04:00
Tilaajille
Joudutaanko tilanteen muuttumiseen reagoimaan hyvinkin nopeasti? – Koillismaan keskiasteesta loputkin lähiopetukseen maanantaina

Jou­du­taan­ko ti­lan­teen muut­tu­mi­seen rea­goi­maan hy­vin­kin no­peas­ti? – Koil­lis­maan kes­ki­as­tees­ta lo­put­kin lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na

13.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella päätös tiistaina – Kuusamossa lukio-opetus jatkuu etänä ainakin 18:nteen tammikuuta asti, Posiolla ollaan lähiopetuksessa

Tai­val­kos­kel­la päätös tiis­tai­na – Kuu­sa­mos­sa lu­kio-ope­tus jatkuu etänä ainakin 18:n­teen tam­mi­kuu­ta asti, Po­siol­la ollaan lä­hi­ope­tuk­ses­sa

04.01.2021 04:01
Tilaajille
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:14
Tilaajille
Junioriopettajat neppailevat ja naurattavat – Taivalkosken kirkonkylän koulun videot ovat keränneet tuhansia katselukertoja: "Ajatuksena oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin perinteistä kuvaa koulusta"

Ju­nio­ri­opet­ta­jat nep­pai­le­vat ja nau­rat­ta­vat – Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län koulun videot ovat ke­rän­neet tu­han­sia kat­se­lu­ker­to­ja: "A­ja­tuk­se­na oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin pe­rin­teis­tä kuvaa kou­lus­ta"

14.04.2020 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ki tukee etä­kou­lu­lais­ten ruo­kai­lua: huol­ta­jil­le 2,50 euroa päivää kohden

09.04.2020 08:00
Tilaajille
Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia

Tu­kio­pe­tus­ta, ker­taus­ta ja so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen on­gel­mia – kaikkea sitä voi kou­lu­elä­mä olla syk­syl­lä, nyt "hu­kas­sa" olevia op­pi­lai­ta Koil­lis­maal­la vain muu­ta­mia

08.04.2020 11:00
Tilaajille
Posion kansalaisopiston kurssipaikat ja lähiopetus lakkautettiin 18. maaliskuuta hallituksen toimesta, mutta etäopetusta jatketaan opistossa viiden opettajan toimesta

Posion kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­pai­kat ja lä­hi­ope­tus lak­kau­tet­tiin 18. maa­lis­kuu­ta hal­li­tuk­sen toi­mes­ta, mutta etä­ope­tus­ta jat­ke­taan opis­tos­sa viiden opet­ta­jan toi­mes­ta

03.04.2020 12:00
Oppi menee perille etänäkin - kaikkea tietoa ei ole vielä monopoisoitu

Oppi menee perille etä­nä­kin - kaikkea tietoa ei ole vielä mo­no­poi­soi­tu

22.03.2020 04:00
Tilaajille