Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

EU
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakuntaliitot vaativat panostuksia liikenteeseen sekä kantaverkkoon

Poh­jois-Suo­men ja Itä-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot vaa­ti­vat pa­nos­tuk­sia lii­ken­tee­seen sekä kan­ta­verk­koon

27.02.2023 08:03
Tilaajille
Purot ja suot kohti luonnontilaa – Ennallistamista tehdään jo nyt paljon, mutta määrät pitää moninkertaistaa

Purot ja suot kohti luon­non­ti­laa – En­nal­lis­ta­mis­ta tehdään jo nyt paljon, mutta määrät pitää mo­nin­ker­tais­taa

07.11.2022 15:07
Tilaajille
Lukijalta: EU on Suomen turvallisuuden kivijalka vastaisuudessakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: EU on Suomen tur­val­li­suu­den ki­vi­jal­ka vas­tai­suu­des­sa­kin

02.03.2022 08:10
Tilaajille
Ympäristöjärjestöt kantelivat EU:n komissiolle suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – "Asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä"

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kan­te­li­vat EU:n ko­mis­siol­le suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – "Asetus rikkoo EU:n luon­to­di­rek­tii­viä"

22.12.2021 08:43 1
MTK:n metsäjohtaja EU:n uudesta metsästrategiasta: "Jatkotyössä tarvitaan myös Pohjois-Suomen näkökulma"

MTK:n met­sä­joh­ta­ja EU:n uudesta met­säst­ra­te­gias­ta: "Jat­ko­työs­sä tar­vi­taan myös Poh­jois-Suo­men nä­kö­kul­ma"

17.07.2021 16:42
Tilaajille
Dronen lennättäminen vaatii pian koulutuksen – lennättämistä ja kuvausta sääteleviä määräyksiä on otettava huomioon laajasti Lapin alueella

Dronen len­nät­tä­mi­nen vaatii pian kou­lu­tuk­sen – len­nät­tä­mis­tä ja ku­vaus­ta sää­te­le­viä mää­räyk­siä on otet­ta­va huo­mioon laa­jas­ti Lapin alueel­la

09.12.2020 19:45
Tilaajille
Tytti Tuppuraisen kolumni: Sievoinen summa pohjoiseen

Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Sie­voi­nen summa poh­joi­seen

19.08.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta: Brysselin sopimus onnistuminen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tulevaisuudessa: "Tosiasiassa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Brys­se­lin sopimus on­nis­tu­mi­nen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tu­le­vai­suu­des­sa: "To­sia­sias­sa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"

27.07.2020 19:48
Tilaajille