Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Nato-jäsenyys
Jouni Alavuotungin kolumni: Pohjolan naapurukset sotilasliittoja solmimassa
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Poh­jo­lan naa­pu­ruk­set so­ti­las­liit­to­ja sol­mi­mas­sa

16.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tii­kas­sa jou­du­taan usein va­lit­se­maan pahan ja vielä pa­hem­man välillä – se rat­kai­see nyt kantani Natoon

14.04.2022 11:01
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: En pidä Natoon liittymistä järkevämpänä kuin Suomen nykyinen turvallisuusratkaisu – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin urheiluseuraan
Mielipidekirjoitus

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: En pidä Natoon liit­ty­mis­tä jär­ke­väm­pä­nä kuin Suomen ny­kyi­nen tur­val­li­suus­rat­kai­su – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin ur­hei­lu­seu­raan

14.04.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Valtiojohtoa moititaan turhaan 1990-luvun toimista – Suomea ei olisi silloin voinut viedä Natoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tio­joh­toa moi­ti­taan turhaan 1990-lu­vun toi­mis­ta – Suomea ei olisi silloin voinut viedä Natoon

01.04.2022 16:57 1
Tilaajille
Kansanedustaja Janne Heikkinen: Suomi tarvitsee Naton turvatakuut – "Kansainvälisessä politiikassa tuulet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja tämä tekee Nato-jäsenyyden hakemisesta kiireellistä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen: Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut – "Kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa tuulet kui­ten­kin muut­tu­vat no­peas­ti ja tämä tekee Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta kii­reel­lis­tä"

02.03.2022 18:06
Lukijalta: EU on Suomen turvallisuuden kivijalka vastaisuudessakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: EU on Suomen tur­val­li­suu­den ki­vi­jal­ka vas­tai­suu­des­sa­kin

02.03.2022 08:10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kriisi herätti suomalaiset todellisuuteen, jota emme halunneet uskoa – nyt menneet on perkattava ja valittava uusi suunta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kriisi herätti suo­ma­lai­set to­del­li­suu­teen, jota emme ha­lun­neet uskoa – nyt menneet on per­kat­ta­va ja va­lit­ta­va uusi suunta

02.03.2022 07:53
Tilaajille
Lukijalta: Saarnajan kirjassa on muutakin kuin sodan ja rauhan vuorottelua – irrotan siitä nyt neljä sanaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saar­na­jan kir­jas­sa on muu­ta­kin kuin sodan ja rauhan vuo­rot­te­lua – irrotan siitä nyt neljä sanaa

25.02.2022 19:12 1
Tilaajille