Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastajateatteri
Mitä olisikaan Koillismaan kesä ilman kesäteatteria? – Jos kaikki harrastajateatterit lopettaisivat toimintansa, se toisi ison aukon
Kolumni

Mitä oli­si­kaan Koil­lis­maan kesä ilman ke­sä­teat­te­ria? – Jos kaikki har­ras­ta­ja­teat­te­rit lo­pet­tai­si­vat toi­min­tan­sa, se toisi ison aukon

18.08.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Lapset ja nuoret harrastajateatteriin? Älylaitteiden aikakautena vastakkain ovat usein pelaaminen ja fyysiset harrastukset
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapset ja nuoret har­ras­ta­ja­teat­te­riin? Äly­lait­tei­den ai­ka­kau­te­na vas­tak­kain ovat usein pe­laa­mi­nen ja fyy­si­set har­ras­tuk­set

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Näyttämö harjoittelee ensi kesäksi Kalle Päätaloa – ansioitunut tuottaja palkittiin vuoden näyttämöläisenä

Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö har­joit­te­lee ensi kesäksi Kalle Pää­ta­loa – an­sioi­tu­nut tuot­ta­ja pal­kit­tiin vuoden näyt­tä­mö­läi­se­nä

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Harrastajateatteri imaisi Sakarin, Ruskan ja Mirkan mukaansa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -tapahtumassa ensimmäistä kertaa lavalle –  ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras harrastus ikinä”

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri imaisi Sa­ka­rin, Ruskan ja Mirkan mu­kaan­sa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -ta­pah­tu­mas­sa en­sim­mäis­tä kertaa lavalle – ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras har­ras­tus ikinä”

20.11.2022 18:47
Tilaajille
"Perkele ja helvetti ovat tuttuja suomalaisille katsojille" – Kuusamon Näyttämön uudesta näytelmästä katsojat tunnistavat samaistumispintaa, varsinkin jos takana on pitkä parisuhde, arvioivat Henry ja Alice

"Per­ke­le ja hel­vet­ti ovat tuttuja suo­ma­lai­sil­le kat­so­jil­le" – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön uudesta näy­tel­mäs­tä kat­so­jat tun­nis­ta­vat sa­mais­tu­mis­pin­taa, var­sin­kin jos takana on pitkä pa­ri­suh­de, ar­vioi­vat Henry ja Alice

11.11.2022 12:00
Tilaajille
Posio valmistautuu isoon harrastajateatteriväen tapahtumaan – "Kyllähän tämä on merkittävä tapahtuma Posiolle ja tuo samalla kuntaa esille myös kulttuuripaikkakuntana"

Posio val­mis­tau­tuu isoon har­ras­ta­ja­teat­te­ri­väen ta­pah­tu­maan – "Kyl­lä­hän tämä on mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma Po­siol­le ja tuo samalla kuntaa esille myös kult­tuu­ri­paik­ka­kun­ta­na"

13.09.2022 11:00
Tilaajille
Helikummussa kurkitaan ikkunoista – Luvassa on hulvatonta menoa ja sopivasti musiikkia, kun Kuusamon Näyttämön kesäteatteriesitykset alkavat

He­li­kum­mus­sa kur­ki­taan ik­ku­nois­ta – Luvassa on hul­va­ton­ta menoa ja so­pi­vas­ti mu­siik­kia, kun Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön ke­sä­teat­te­ri­esi­tyk­set alkavat

07.07.2022 17:56 1
Tilaajille
Pohjoisen harrastajateatterien tapahtuma Posiolle ­– Kunta ostaa tapahtuman järjestäjiltä 6000 eurolla sekä luovuttaa Vapaa-aikatalo Pyrinnön tilat vastikkeetta tapahtuman esitystiloiksi

Poh­joi­sen har­ras­ta­ja­teat­te­rien ta­pah­tu­ma Po­siol­le – Kunta ostaa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­tä 6000 eurolla sekä luo­vut­taa Va­paa-ai­ka­ta­lo Py­rin­nön tilat vas­tik­keet­ta ta­pah­tu­man esi­tys­ti­loik­si

07.06.2022 12:20
Tilaajille
Kesäteatteriin mielivien ei tarvitse enää tänä kesänä huolehtia sateesta – Kuusamon Näyttämö avaa uuden katetun kesäteatterin heinäkuussa Helilammella

Ke­sä­teat­te­riin mie­li­vien ei tar­vit­se enää tänä kesänä huo­leh­tia sa­tees­ta – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö avaa uuden katetun ke­sä­teat­te­rin hei­nä­kuus­sa He­li­lam­mel­la

19.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Elämää ja erotiikkaa valmistuu Taivalkosken Jokijärvellä – "Aikamoinen porukka on sitä tekemässä, harjoitukset ovat kylätalolla"

Elämää ja ero­tiik­kaa val­mis­tuu Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­lä – "Ai­ka­moi­nen porukka on sitä te­ke­mäs­sä, har­joi­tuk­set ovat ky­lä­ta­lol­la"

13.01.2022 11:00
Tilaajille
Emmi Nevala on Kuusamon Näyttämön vuoden näyttämöläinen – ensi kesänä nähdään Helikummun katetulla areenalla Heikki Salon musiikkinäytelmä 506 ikkunaa

Emmi Nevala on Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön vuoden näyt­tä­mö­läi­nen – ensi kesänä nähdään He­li­kum­mun ka­te­tul­la aree­nal­la Heikki Salon mu­siik­ki­näy­tel­mä 506 ikkunaa

29.11.2021 11:11
Tilaajille
Näytelmä palkitsee koronan aiheuttaman vuoden odotuksen Jokijärvellä – "Oli ihmeen helppo jatkaa siitä, mihin oltiin aikaisemmin päästy"

Näy­tel­mä pal­kit­see koronan ai­heut­ta­man vuoden odo­tuk­sen Jo­ki­jär­vel­lä – "Oli ihmeen helppo jatkaa siitä, mihin oltiin ai­kai­sem­min päästy"

01.07.2021 11:00
Tilaajille
Pompalta uusi näytelmä syksyksi – "Minne tuuli kylän kuljettaa -näytelmä on tarkoitus esittää 4-5 kertaa, mikäli koronarajoitukset sallivat"

Pom­pal­ta uusi näy­tel­mä syk­syk­si – "Minne tuuli kylän kul­jet­taa -näy­tel­mä on tar­koi­tus esittää 4-5 kertaa, mikäli ko­ro­na­ra­joi­tuk­set sal­li­vat"

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Tiina Koskela-Janhunen on vuoden Näyttämöläinen

Tiina Kos­ke­la-Jan­hu­nen on vuoden Näyt­tä­mö­läi­nen

24.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Naisen kaipuu -näytelmässä lavalle nousee kolme sukupolvea Näyttämöläisiä, sillä teatterikärpänen on puraissut lapsiakin: "Teatteri ujuttautuu elämään, eikä sitä osaa erottaa muusta elämästä"

Naisen kaipuu -näy­tel­mäs­sä lavalle nousee kolme su­ku­pol­vea Näyt­tä­mö­läi­siä, sillä teat­te­ri­kär­pä­nen on pu­rais­sut lap­sia­kin: "Teat­te­ri ujut­tau­tuu elä­mään, eikä sitä osaa erottaa muusta elä­mäs­tä"

06.11.2020 11:00
Tilaajille
Posiolainen Pomppa vuoden nuorisoseura Lapissa - Perusteluissa painotetaan yhteisöllisyyttä: "Seurassa näkee upeaa yhteistyötä lapsien, nuorten ja vanhempien välillä"

Po­sio­lai­nen Pomppa vuoden nuo­ri­so­seura Lapissa - Pe­rus­te­luis­sa pai­no­te­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä: "Seu­ras­sa näkee upeaa yh­teis­työ­tä lap­sien, nuorten ja van­hem­pien vä­lil­lä"

20.02.2020 13:07
Tilaajille
Lappiin uusi harrastajateatterifoorumi - Posion Teatterihelinät jäävät historiaan

Lappiin uusi har­ras­ta­ja­teat­te­ri­foo­ru­mi - Posion Teat­te­ri­he­li­nät jäävät his­to­riaan

03.10.2018 10:30
Vuoden taivalkoskelainen ei viihdy parrasvaloissa - Elsa Ruokangas on käytännön kautta oppinut teatteriohjaaja: ”Silloin menee hyvin, kun minulla muljahtaa sydämessä"

Vuoden tai­val­kos­ke­lai­nen ei viihdy par­ras­va­lois­sa - Elsa Ruo­kan­gas on käy­tän­nön kautta oppinut teat­te­rioh­jaa­ja: ”Sil­loin menee hyvin, kun minulla mul­jah­taa sy­dä­mes­sä"

24.08.2018 13:00
Traktorin kopista ja vasaran varresta lavalle - Inkeen miehet ovat aktiivisia näytelmäharrastajia, naiset jäävät taustalle: ”Joka näytelmässä on ollut naisista pula”

Trak­to­rin kopista ja vasaran var­res­ta lavalle - Inkeen miehet ovat ak­tii­vi­sia näy­tel­mä­har­ras­ta­jia, naiset jäävät taus­tal­le: ”Joka näy­tel­mäs­sä on ollut nai­sis­ta pula”

22.03.2018 13:00