Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirvi

Hirveä saisi met­säs­tää jou­sel­la, vil­li­si­ko­ja lou­kut­taa  – uusi met­säs­tys­ase­tus ko­rot­ta­mas­sa myös ajavan koiran sal­lit­tua sä­kä­kor­keut­ta

16.01.2019 11:00
Koillismaa hirvien lentolaskennan loppupäässä – Luonnonvarakeskus laskee eläimet koko alueelta

Koil­lis­maa hirvien len­to­las­ken­nan lop­pu­pääs­sä – Luon­non­va­ra­kes­kus laskee eläimet koko alueel­ta

15.01.2019 10:00
”Silloin hirvet vedettiin köysillä miehissä pois maastosta” – Hirvenmetsästys vaati ennen tuuria ja jalkapatikkaa, tänä päivänä apuna on teknologia

”Sil­loin hirvet ve­det­tiin köy­sil­lä mie­his­sä pois maas­tos­ta” – Hir­ven­met­säs­tys vaati ennen tuuria ja jal­ka­pa­tik­kaa, tänä päivänä apuna on tek­no­lo­gia

20.10.2018 09:00
Hirvihaukkujen ylituomari arvostelee syysmetsästystä: Muualta tulevat metsästäjät ampuvat laidasta lukien kaikki – "Eihän he lakia riko"

Hir­vi­hauk­ku­jen yli­tuo­ma­ri ar­vos­te­lee syys­met­säs­tys­tä: Muualta tulevat met­säs­tä­jät ampuvat lai­das­ta lukien kaikki – "Eihän he lakia riko"

11.10.2018 14:00
Roki haukkui seuran mestariksi hankalassa kisassa – vain hieman yli puolet osallistuneista koirista löysi hirviä

Roki haukkui seuran mes­ta­rik­si han­ka­las­sa kisassa – vain hieman yli puolet osal­lis­tu­neis­ta koi­ris­ta löysi hirviä

10.10.2018 05:00
Kuusamossa ja Taivalkoskella metsästettiin hirveä ensimmäistä syksyä ”Lapin malliin” eli kahdessa osassa – osa ei tykkää, ja osa ei puhu mitään

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la met­säs­tet­tiin hirveä en­sim­mäis­tä syksyä ”Lapin mal­liin” eli kah­des­sa osassa – osa ei tykkää, ja osa ei puhu mitään

26.09.2018 09:00

Koira ja isäntä iskussa kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min - "Eniten huo­les­tut­taa se, että kak­sois­va­sat ovat koh­tuul­li­sen pieniä"

31.08.2018 09:00
Oranssiliivit ja marjastajat nyt yhtä aikaa metsässä: "Hirvimiehet eivät ole herroja metsässä"

Orans­si­lii­vit ja mar­jas­ta­jat nyt yhtä aikaa met­säs­sä: "Hir­vi­mie­het eivät ole herroja met­säs­sä"

31.08.2018 09:00
Yle: Hirvi listi robottileikkurin Ruotsissa – videolla omenoita syövä valkoinen hirvi suuttuu ruokarauhan rikkojalle

Yle: Hirvi listi ro­bot­ti­leik­ku­rin Ruot­sis­sa – vi­deol­la ome­noi­ta syövä val­koi­nen hirvi suuttuu ruo­ka­rau­han rik­ko­jal­le

29.08.2018 00:00
Metsästysajat muuttuvat kesäkuun alussa – Hirvenmetsästys aikaistui Kuusamossa ja Taivalkoskella

Met­säs­tys­ajat muut­tu­vat ke­sä­kuun alussa – Hir­ven­met­säs­tys ai­kais­tui Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

24.05.2018 14:10
Riistaneuvosto otti tiukan kannan metsästyksen aloitukseen Koillismaalla: ”Hirvikausi käyntiin lokakuun lokakuun ensimmäisenä lauantaina"

Riis­ta­neu­vos­to otti tiukan kannan met­säs­tyk­sen aloi­tuk­seen Koil­lis­maal­la: ”Hir­vi­kau­si käyn­tiin lo­ka­kuun lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä lauan­tai­na"

22.03.2018 20:00
Veteraanihirveä huudettiin liki 2400 eurolla

Ve­te­raa­ni­hir­veä huu­det­tiin liki 2400 eurolla

14.01.2018 11:00

Kuu­sa­mos­sa esillä met­säs­tyk­sen ai­kais­tus

04.01.2018 14:00
Kuusamossa kaatoprosentti 72, Taivalkoskella ja Posiolla runsas 90

Kuu­sa­mos­sa kaa­to­pro­sent­ti 72, Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la runsas 90

04.01.2018 14:00

Kuu­sa­mon ve­te­raa­ni­hir­vi kau­pa­taan 13. tam­mi­kuu­ta

04.01.2018 14:00

Matti Aikio vaatii muu­tos­ta

23.11.2017 09:00
Lämsässä vain kolme

Läm­säs­sä vain kolme

23.11.2017 09:00
Kuusamon kaatoprosentti pahasti jäljessä naapureista – Iivaaralta ei ole saatu yhtään hirveä

Kuu­sa­mon kaa­to­pro­sent­ti pahasti jäl­jes­sä naa­pu­reis­ta – Ii­vaa­ral­ta ei ole saatu yhtään hirveä

23.11.2017 09:00

MTK ja MHY:t: Ti­hen­ty­mät pois

23.11.2017 09:00

Pe­lot­ta­vat­ko karhut ja sudet hirviä Po­siol­la?

08.11.2017 05:00