Hirvikolarit
Hirvikolaririski on taas tavallista suurempi – "Jokainen kuljettaja voi itse pienentää riskiä omalla ajokäyttäytymisellään"

Hir­vi­ko­la­ri­ris­ki on taas ta­val­lis­ta suu­rem­pi – "Jo­kai­nen kul­jet­ta­ja voi itse pie­nen­tää riskiä omalla ajo­käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

30.09.2021 13:06 1
Tilaajille
Liikenneturva: Hirvet ovat nyt liikkeellä – hirvikolarien riski kasvaa toukokuussa, törmäykset tapahtuvat usein pimeän ja hämärän aikaan

Lii­ken­ne­tur­va: Hirvet ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

28.04.2021 14:52
Tilaajille
Nyt on suurin riski törmätä tieliikenteessä peuraan tai hirveen – Yli puolet riistaonnettomuuksista tapahtuu näissä maakunnissa

Nyt on suurin riski törmätä tie­lii­ken­tees­sä peuraan tai hirveen – Yli puolet riis­ta­on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu näissä maa­kun­nis­sa

10.10.2020 14:47
Tilaajille
Hirvivaaramerkeillä yllättävän vähän merkitystä ihmisten ajokäytökseen –  Poliisi: "Ei niitä merkkejä ole huvikseen sinne pystytelty"

Hir­vi­vaa­ra­mer­keil­lä yl­lät­tä­vän vähän mer­ki­tys­tä ih­mis­ten ajo­käy­tök­seen – Po­lii­si: "Ei niitä merk­ke­jä ole hu­vik­seen sinne pys­ty­tel­ty"

13.07.2020 04:00
Tilaajille