Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kalastusluvat
Luvan vesistöjen ruoka-aittaan saa helpoimmin netistä tai kassatiskiltä - "Tästä on tullut erittäin hyvää palautetta"

Luvan ve­sis­tö­jen ruo­ka-ait­taan saa hel­poim­min netistä tai kas­sa­tis­kil­tä - "Tästä on tullut erit­täin hyvää pa­lau­tet­ta"

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Iijoen keskiosan kalastuslupien myynti keskeytetty liiaksi lämmenneen veden takia

Iijoen kes­ki­osan ka­las­tus­lu­pien myynti kes­key­tet­ty liiaksi läm­men­neen veden takia

01.07.2022 15:07
Tilaajille
Jokikalastuskausi alkaa – kalastajat voivat tarkkailla pian Iijoen keskiosan veden lämpötilaa netistä

Jo­ki­ka­las­tus­kau­si alkaa – ka­las­ta­jat voivat tark­kail­la pian Iijoen kes­ki­osan veden läm­pö­ti­laa netistä

31.05.2022 12:32
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruuan hinnannousu on hyvä syy innostua kalastamaan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaamista ja hyviä välineitä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruuan hin­nan­nou­su on hyvä syy in­nos­tua ka­las­ta­maan – mutta alkuun ei pääse ilman oppia, osaa­mis­ta ja hyviä vä­li­nei­tä

30.05.2022 19:00
Tilaajille
Viehe- ja pyydyskalastukseen tarvitaan vähintään kalastonhoitomaksu − kalastusluvat kannattaa hankkia viimeistään nyt

Viehe- ja pyy­dys­ka­las­tuk­seen tar­vi­taan vä­hin­tään ka­las­ton­hoi­to­mak­su − ka­las­tus­lu­vat kan­nat­taa hankkia vii­meis­tään nyt

24.06.2021 08:44
Tilaajille
Nyt viimeistään kannattaa hoitaa kalastusluvat kuntoon, mutta appin avulla koskellakin vielä ehtii – paikallisten lupien löytämättömyys edelleen riesa

Nyt vii­meis­tään kan­nat­taa hoitaa ka­las­tus­lu­vat kun­toon, mutta appin avulla kos­kel­la­kin vielä ehtii – pai­kal­lis­ten lupien löy­tä­mät­tö­myys edel­leen riesa

13.09.2021 07:26
Tilaajille
Kalastonhoitomaksut ja valtion kalastusluvat menevät kuin kuumille kiville myös tänä vuonna – viime vuonna kalastuksen suosio kasvoi räjähdysmäisesti

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sut ja valtion ka­las­tus­lu­vat menevät kuin kuu­mil­le kiville myös tänä vuonna – viime vuonna ka­las­tuk­sen suosio kasvoi rä­jäh­dys­mäi­ses­ti

10.05.2021 11:00
Tilaajille
Valtion alueille hankittiin yli 200 000 erälupaa – eränkävijöiden matkustelu toi töitä

Valtion alueil­le han­kit­tiin yli 200 000 erä­lu­paa – erän­kä­vi­jöi­den mat­kus­te­lu toi töitä

05.02.2021 08:47
Tilaajille
Vuoden 2020 kalastonhoitomaksut tuottivat yli 10,4 miljoonaa euroa

Vuoden 2020 ka­las­ton­hoi­to­mak­sut tuot­ti­vat yli 10,4 mil­joo­naa euroa

15.01.2021 08:34
Tilaajille
Korona-aika houkutteli suomalaiset kalastamaan – kalastonhoitomaksujen tuotto jo kymmenen miljoonaa euroa

Ko­ro­na-ai­ka hou­kut­te­li suo­ma­lai­set ka­las­ta­maan – ka­las­ton­hoi­to­mak­su­jen tuotto jo kym­me­nen mil­joo­naa euroa

11.09.2020 06:44
Kuusamon kalastuslupien hankkiminen helpottunee syksyllä – verkkosivut uudistuvat kartan kanssa, mutta mobiiliappia ei ole näköpiirissä

Kuu­sa­mon ka­las­tus­lu­pien hank­ki­mi­nen hel­pot­tu­nee syk­syl­lä – verk­ko­si­vut uu­dis­tu­vat kartan kanssa, mutta mo­bii­li­ap­pia ei ole nä­kö­pii­ris­sä

24.07.2020 04:00
Tilaajille
Kalastuksenvalvontareissulla viisi tarkistusta eikä yhtään rikettä – kaikkineen kalastusrikkeitä on tänä vuonna jäänyt haaviin hieman aiempaa enemmän

Ka­las­tuk­sen­val­von­ta­reis­sul­la viisi tar­kis­tus­ta eikä yhtään rikettä – kaik­ki­neen ka­las­tus­rik­kei­tä on tänä vuonna jäänyt haaviin hieman aiempaa enemmän

22.07.2020 04:00
Tilaajille
Lehtiniemen kalastuskunta luopuu pyydysmerkeistä – Kaikki luvat voidaan uudistuksen yhteydessä samalla lunastaa kalastuskunnan nettisivuilta

Leh­ti­nie­men ka­las­tus­kun­ta luopuu pyy­dys­mer­keis­tä – Kaikki luvat voidaan uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä samalla lu­nas­taa ka­las­tus­kun­nan net­ti­si­vuil­ta

08.06.2020 13:05
Tilaajille
Koillismaa edelläkävijä yhtenäsluvissa – "mitä yksinkertaisempi, sen parempi."

Koil­lis­maa edel­lä­kä­vi­jä yh­te­näs­lu­vis­sa – "mitä yk­sin­ker­tai­sem­pi, sen pa­rem­pi."

01.02.2020 05:00
Tilaajille