Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Käsityöt
Metsähallitus lanseerasi neuleen: "Kaikkein kauneinta ovat pienet yksityiskohdat, kuten havun oksille jäätyneet vesikiteet, hämähäkinseitti auringossa, sananjalkojen varjot"

Met­sä­hal­li­tus lan­see­ra­si neu­leen: "Kaik­kein kau­nein­ta ovat pienet yk­si­tyis­koh­dat, kuten havun oksille jää­ty­neet ve­si­ki­teet, hä­mä­hä­kin­seit­ti au­rin­gos­sa, sa­nan­jal­ko­jen varjot"

27.08.2023 04:00
Tilaajille
Kiinnostako Rammstein-saksa tai lintujen rengastus? Koillisopistojen kurssivalikoimassa kiinnostavia uutuuksia ja paljon myös tuttua

Kiin­nos­ta­ko Ramms­tein-sak­sa tai lin­tu­jen ren­gas­tus? Koil­lis­opis­to­jen kurs­si­va­li­koi­mas­sa kiin­nos­ta­via uu­tuuk­sia ja paljon myös tuttua

25.07.2023 17:02
Tilaajille
Janni Soukka, 30, toteuttaa unelmaa, jonka kirkkoherra Taina Mannisen äiti jätti jälkeensä – Kasteryijy syntyy solmu kerrallaan yhteistyössä yli 100 naisen kanssa

Janni Soukka, 30, to­teut­taa unel­maa, jonka kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­sen äiti jätti jäl­keen­sä – Kas­te­ryi­jy syntyy solmu ker­ral­laan yh­teis­työs­sä yli 100 naisen kanssa

08.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, tai­val­kos­ke­lai­nen Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

06.08.2022 10:54 2
Tilaajille
Ensin Tiina teki poronsarvikorut siskolle lahjaksi, nyt hän valmistaa uniikkeja koruja myyntiin –käsityönä syntyvät korut vaativat aikaa: "Korunvalmistus sisältää paljon sahaamista, hiomista ja kiillottamista"

Ensin Tiina teki po­ron­sar­vi­ko­rut sis­kol­le lah­jak­si, nyt hän val­mis­taa uniik­ke­ja koruja myyn­tiin –kä­si­työ­nä syn­ty­vät korut vaa­ti­vat aikaa: "Ko­run­val­mis­tus si­säl­tää paljon sa­haa­mis­ta, hio­mis­ta ja kiil­lot­ta­mis­ta"

31.07.2022 17:00
Tilaajille
Kahdeksankymppinen Margaret Musokolo ei joutunut enää järjestettyyn avioliittoon, vaan sai valita itse miehensä – hän kasvatti 11 lasta ja lapsenlapsiaan ja elää nyt muuttuvien perinteiden keskellä

Kah­dek­san­kymp­pi­nen Mar­ga­ret Mu­so­ko­lo ei jou­tu­nut enää jär­jes­tet­tyyn avio­liit­toon, vaan sai valita itse mie­hen­sä – hän kas­vat­ti 11 lasta ja lap­sen­lap­siaan ja elää nyt muut­tu­vien pe­rin­tei­den kes­kel­lä

08.05.2022 16:58
Tilaajille
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

12.02.2022 08:57 1
Tilaajille
Kuusamolainen Satu Kirjava elättää itsensä käsitöillä ja availee liikettä Ouluntaipaleelle – "Saa tehdä kovasti töitä, että saa itsensä näkösälle"

Kuu­sa­mo­lai­nen Satu Kirjava elättää itsensä kä­si­töil­lä ja availee lii­ket­tä Ou­lun­tai­pa­leel­le – "Saa tehdä kovasti töitä, että saa itsensä nä­kö­säl­le"

06.02.2022 04:00 4
Tilaajille
Neuloosiin joutunut Leena Taivalkoski on tehnyt villapaitaa jopa hirvimetsällä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli puseroa, ei siinä mitään"

Neu­loo­siin jou­tu­nut Leena Tai­val­kos­ki on tehnyt vil­la­pai­taa jopa hir­vi­met­säl­lä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli pu­se­roa, ei siinä mitään"

14.01.2022 18:00
Tilaajille
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työil­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

28.11.2021 12:00
Tilaajille
Omaan jalkaan sopivat – kengänvalmistuksen konkarit kokoontuivat mestarikurssille: "Täällä tehdään kengät ihan alusta loppuun"

Omaan jalkaan sopivat – ken­gän­val­mis­tuk­sen kon­ka­rit ko­koon­tui­vat mes­ta­ri­kurs­sil­le: "Täällä tehdään kengät ihan alusta lop­puun"

24.07.2021 17:00
Tilaajille
Joulukranssi syntyy luonnonmateriaaleista – katso videolta, kuinka Seija Leppälä sen tekee

Jou­luk­rans­si syntyy luon­non­ma­te­riaa­leis­ta – katso vi­deol­ta, kuinka Seija Leppälä sen tekee

26.12.2020 16:00
Tilaajille
Yhdeksän kilometriä lankaa ja tuhansia olkia – Pentti Kurtti tekee parikymmentä himmeliä vuodessa ja usein ne valmistuvat aamuyöllä Oulun radion siivittäminä

Yh­dek­sän ki­lo­met­riä lankaa ja tu­han­sia olkia – Pentti Kurtti tekee pa­ri­kym­men­tä him­me­liä vuo­des­sa ja usein ne val­mis­tu­vat aa­muyöl­lä Oulun radion sii­vit­tä­mi­nä

18.12.2020 16:00
Tilaajille
"Välillä pitää miettiä kumpi menee edelle, koulu vai yritystoiminta" – Rukan koulussa nuoret toimivat vuoden ajan yrittäjinä: jos tili jää plussalle, voitot jaetaan työtuntien mukaan

"Vä­lil­lä pitää miettiä kumpi menee edelle, koulu vai yri­tys­toi­min­ta" – Rukan kou­lus­sa nuoret toi­mi­vat vuoden ajan yrit­tä­ji­nä: jos tili jää plus­sal­le, voitot jaetaan työ­tun­tien mukaan

07.12.2020 04:00
Tilaajille
Itse tehty: Käytetty nahkalaukku sai uuden designin –  kahvipusseja, tylliä ja kadulta löytyneitä paljetteja

Itse tehty: Käy­tet­ty nah­ka­lauk­ku sai uuden de­sig­nin – kah­vi­pus­se­ja, tylliä ja kadulta löy­ty­nei­tä pal­jet­te­ja

30.11.2020 13:47
Itselle kaunista, sisustukseen piristystä - makramen suosio hypähti koronan myötä

Itselle kau­nis­ta, si­sus­tuk­seen pi­ris­tys­tä - mak­ra­men suosio hypähti koronan myötä

20.08.2020 11:00
Tilaajille
Suopursun ja kanervan aika on nyt - Kasvivärjäykseen sopivat lähes kaikki kasvit

Suo­pur­sun ja ka­ner­van aika on nyt - Kas­vi­vär­jäyk­seen sopivat lähes kaikki kasvit

01.07.2020 08:00
Tilaajille
30 vuotta samassa työpaikassa, mutta yhtenäkään aamuna ei ole tympäissyt - Taitokeskuksen Aija Jaakkolan ilo kumpuaa työstä:  "Kun autettava tulee hyvälle mielelle, on se myös itselle palkka"

30 vuotta samassa työ­pai­kas­sa, mutta yh­te­nä­kään aamuna ei ole tym­päis­syt - Tai­to­kes­kuk­sen Aija Jaak­ko­lan ilo kumpuaa työstä:  "Kun au­tet­ta­va tulee hyvälle mie­lel­le, on se myös itselle palkka"

02.05.2020 13:40
Tilaajille
Anneli Murtovaara on neulonut syntymäpäiväsukkia jo lähes sata paria - Nyt ne valmistuvat jopa viikonlopun aikana: "Riippuen siitä, paljonko on aikaa istua"

Anneli Mur­to­vaa­ra on neu­lo­nut syn­ty­mä­päi­vä­suk­kia jo lähes sata paria - Nyt ne val­mis­tu­vat jopa vii­kon­lo­pun aikana: "Riip­puen siitä, pal­jon­ko on aikaa istua"

02.05.2020 04:43
Tilaajille
Suuri villasukkakisa: Vielä ehdit kutoa voittosukat - tällaisia ovat kisaan jo lähetetyt sukat

Suuri vil­la­suk­ka­ki­sa: Vielä ehdit kutoa voit­to­su­kat - täl­lai­sia ovat kisaan jo lä­he­te­tyt sukat

28.04.2020 04:00