Käsityöt
Suopursun ja kanervan aika on nyt - Kasvivärjäykseen sopivat lähes kaikki kasvit

Suo­pur­sun ja ka­ner­van aika on nyt - Kas­vi­vär­jäyk­seen sopivat lähes kaikki kasvit

01.07.2020 08:00
Tilaajille
30 vuotta samassa työpaikassa, mutta yhtenäkään aamuna ei ole tympäissyt - Taitokeskuksen Aija Jaakkolan ilo kumpuaa työstä:  "Kun autettava tulee hyvälle mielelle, on se myös itselle palkka"

30 vuotta samassa työ­pai­kas­sa, mutta yh­te­nä­kään aamuna ei ole tym­päis­syt - Tai­to­kes­kuk­sen Aija Jaak­ko­lan ilo kumpuaa työstä:  "Kun au­tet­ta­va tulee hyvälle mie­lel­le, on se myös itselle palkka"

02.05.2020 13:40
Tilaajille
Anneli Murtovaara on neulonut syntymäpäiväsukkia jo lähes sata paria - Nyt ne valmistuvat jopa viikonlopun aikana: "Riippuen siitä, paljonko on aikaa istua"

Anneli Mur­to­vaa­ra on neu­lo­nut syn­ty­mä­päi­vä­suk­kia jo lähes sata paria - Nyt ne val­mis­tu­vat jopa vii­kon­lo­pun aikana: "Riip­puen siitä, pal­jon­ko on aikaa istua"

02.05.2020 04:43
Tilaajille
Suuri villasukkakisa: Vielä ehdit kutoa voittosukat - tällaisia ovat kisaan jo lähetetyt sukat

Suuri vil­la­suk­ka­ki­sa: Vielä ehdit kutoa voit­to­su­kat - täl­lai­sia ovat kisaan jo lä­he­te­tyt sukat

28.04.2020 04:00
Lumesta muotoiltu penis ilmestyi Karhunkierroksen varteen – Kenttämies ikuisti talvisen taideteoksen

Lumesta muo­toil­tu penis il­mes­tyi Kar­hun­kier­rok­sen varteen – Kent­tä­mies ikuisti tal­vi­sen tai­de­teok­sen

24.02.2020 14:59
Tilaajille

Kä­si­työ­har­ras­tus voi­mis­saan

13.10.2018 09:00
Pistoja piston perään – unohduksissa ollut taito palaa tähän päivään

Pistoja piston perään – unoh­duk­sis­sa ollut taito palaa tähän päivään

13.10.2018 09:00
Saamelaisen rumpuperinteen elvyttäjä kävi kouluttamassa Posiolla – Rummun valmistamisessa on erityisiä vaiheita: "Kävin yöllä kolmelta katsomassa, ettei sauna pala"

Saa­me­lai­sen rum­pu­pe­rin­teen el­vyt­tä­jä kävi kou­lut­ta­mas­sa Po­siol­la – Rummun val­mis­ta­mi­ses­sa on eri­tyi­siä vai­hei­ta: "Kävin yöllä kol­mel­ta kat­so­mas­sa, ettei sauna pala"

18.09.2018 08:22
”Tuli se sittenkin valmiiksi” – Terttu, 75, nikkaroi kahden keinuttavan soututoolin

”Tuli se sit­ten­kin val­miik­si” – Terttu, 75, nik­ka­roi kahden kei­nut­ta­van sou­tu­too­lin

11.07.2018 14:00
Rakenteilla ollut mummola oli palaa sodassa: Sittemmin se on kuullut sukupolvien salaisuudet - Nyt Marja Sova suunnittelee laittavansa  Mummolaan puodin ja kahvilan

Ra­ken­teil­la ollut mummola oli palaa so­das­sa: Sit­tem­min se on kuullut su­ku­pol­vien sa­lai­suu­det - Nyt Marja Sova suun­nit­te­lee lait­ta­van­sa  Mum­mo­laan puodin ja kah­vi­lan

24.05.2018 18:00
Sata sulkaa itsenäisen Suomen kunniaksi – Lasse Karjalaisen linnut saavat alkunsa palasta maahonkaa

Sata sulkaa it­se­näi­sen Suomen kun­niak­si – Lasse Kar­ja­lai­sen linnut saavat alkunsa palasta maa­hon­kaa

05.12.2017 16:00
Vilho Väisänen on tehnyt sata tuulimyllyä – puutöistä tuli elämäntapa

Vilho Väi­sä­nen on tehnyt sata tuu­li­myl­lyä – puu­töis­tä tuli elä­män­ta­pa

26.10.2017 10:30
Irja antaa Koillissanomille uuden elämän vaikka lehmän rintsikoissa  – opettele sinäkin tekemään lasinalunen lehdistä

Irja antaa Koil­lis­sa­no­mil­le uuden elämän vaikka lehmän rint­si­kois­sa  – opet­te­le sinäkin te­ke­mään la­sin­alu­nen leh­dis­tä

12.09.2017 05:00

"Har­joit­te­len niin pitkään että opin" – Kä­mä­räi­sil­lä on ver­hot­kin paa­li­na­rus­ta

12.09.2017 05:00