Kiinteistövero
Jopa miljoona jää kaupungilta saamatta – Kuusamossa kartoitetaan rakennuskantaa kiinteistöveroselvitystä varten

Jopa mil­joo­na jää kau­pun­gil­ta saa­mat­ta – Kuu­sa­mos­sa kar­toi­te­taan ra­ken­nus­kan­taa kiin­teis­tö­ve­ro­sel­vi­tys­tä varten

18.11.2021 15:00 1
Tilaajille
Posio verottaa tuulivoimaloita kovimman mukaan – Murtotuulen yhden uuden voimalan verotulo 30 000 euroa vuodessa: "Se on todella merkittävä summa"

Posio ve­rot­taa tuu­li­voi­ma­loi­ta ko­vim­man mukaan – Mur­to­tuu­len yhden uuden voi­ma­lan ve­ro­tu­lo 30 000 euroa vuo­des­sa: "Se on todella mer­kit­tä­vä summa"

14.10.2020 10:21
Tilaajille
Veikko Keränen Holtinniemestä tympääntyi kiinteistöveroon – Epäoikeudenmukaisena pidettyyn tilanteeseen saattaa olla parannuksia luvassa vuonna 2020

Veikko Keränen Hol­tin­nie­mes­tä tym­pään­tyi kiin­teis­tö­ve­roon – Epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na pi­det­tyyn ti­lan­tee­seen saattaa olla pa­ran­nuk­sia luvassa vuonna 2020

08.06.2018 17:00

Kiin­teis­tö­ve­roa Kuu­sa­mos­sa lähes 7 mil­joo­naa

26.03.2018 10:00
Kiinteistöverotiedot tarkastetaan ajantasalle – Selvityksen tekoon halutaan 140 000 euroa lisää rahaa

Kiin­teis­tö­ve­ro­tie­dot tar­kas­te­taan ajan­ta­sal­le – Sel­vi­tyk­sen tekoon ha­lu­taan 140 000 euroa lisää rahaa

26.03.2018 10:00