Kirja
Posion ainutlaatuinen luonto innoitti kirjan tekoon – "Teos on kunnianosoitus Suomen ja Posion alkuperäiselle luonnolle"

Posion ai­nut­laa­tui­nen luonto in­noit­ti kirjan tekoon – "Teos on kun­nian­osoi­tus Suomen ja Posion al­ku­pe­räi­sel­le luon­nol­le"

09.03.2020 05:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00
Tilaajille
Me selvisimme -teoksessa on 70 tarinaa sodan ajan Kuusamosta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

Me sel­vi­sim­me -teok­ses­sa on 70 tarinaa sodan ajan Kuu­sa­mos­ta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

25.02.2020 04:00
Tilaajille
Haamuhoitajia ja vastuun väistämistä - Taivalkoskinen Veli Käsmä pureutuu uutuuskirjassaan vanhustenhoitoon: "Ei hyvältä näytä"

Haa­mu­hoi­ta­jia ja vastuun väis­tä­mis­tä - Tai­val­kos­ki­nen Veli Käsmä pu­reu­tuu uu­tuus­kir­jas­saan van­hus­ten­hoi­toon: "Ei hyvältä näytä"

21.02.2020 05:00
Tilaajille
Minna Rytisalo sai Gummeruksen Kaarlen palkinnon Rouva C:stä

Minna Ry­ti­sa­lo sai Gum­me­ruk­sen Kaarlen pal­kin­non Rouva C:stä

25.01.2019 22:00
Mäkihypyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räisäsen kirjan julkistamistilaisuuteen Taivalkoskella virtasi väkeä siihen malliin, että penkkejä oli kannettava lisää

Mä­ki­hy­pyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räi­sä­sen kirjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen Tai­val­kos­kel­la virtasi väkeä siihen mal­liin, että penk­ke­jä oli kan­net­ta­va lisää

27.11.2018 14:00
Lukukoira ei arvostele tai kritisoi – Laura tietää Kassun pitävän rapsutusten lisäksi rauhallisista tarinoista

Lu­ku­koi­ra ei ar­vos­te­le tai kri­ti­soi – Laura tietää Kassun pitävän rap­su­tus­ten lisäksi rau­hal­li­sis­ta ta­ri­nois­ta

02.11.2018 09:00
Kirja: Kainuulaista elämänmenoa – Veikko Räisänen kulkee Puolangan metsätyömailla

Kirja: Kai­nuu­lais­ta elä­män­me­noa – Veikko Räi­sä­nen kulkee Puo­lan­gan met­sä­työ­mail­la

29.10.2018 20:00
Kirja kuljettaa kansallispuistoihin perinpohjaisesti

Kirja kul­jet­taa kan­sal­lis­puis­toi­hin pe­rin­poh­jai­ses­ti

19.10.2018 20:00
Juokseeko Ouluntaipaleella laukku? – ”Pitää saada uskoa johonkin joka on melkein totta”

Juok­see­ko Ou­lun­tai­pa­leel­la laukku? – ”Pitää saada uskoa jo­hon­kin joka on melkein totta”

17.10.2018 12:00
Juha Päivärinta muokkasi vanhaa neuvoa: "Päätin jättää ei-sanan pois elämästäni” - Hänelle se toi menestystä ja talvet Espanjassa, nyt Päivärinta antaa kirjassaan vinkkejä muille

Juha Päi­vä­rin­ta muok­ka­si vanhaa neuvoa: "Päätin jättää ei-sa­nan pois elä­mäs­tä­ni” - Hänelle se toi me­nes­tys­tä ja talvet Es­pan­jas­sa, nyt Päi­vä­rin­ta antaa kir­jas­saan vink­ke­jä muille

21.08.2018 16:00
Kotikissan syysseikkailu saa onnellisen lopun – Äiti ja tytär tekivät yhdessä kirjan

Ko­ti­kis­san syys­seik­kai­lu saa on­nel­li­sen lopun – Äiti ja tytär tekivät yhdessä kirjan

06.06.2018 09:30
Kartta kertoo maisemien muuttuneen – Suomen yleiskartta 1800-luvulta uusintapainoksena

Kartta kertoo mai­se­mien muut­tu­neen – Suomen yleis­kart­ta 1800-lu­vul­ta uu­sin­ta­pai­nok­se­na

18.04.2018 20:00
Tommi Kinnuselta ja Minna Rytisalolta tulossa uudet kirjat – Muusaa on turha jäädä odottelemaan, kirjoitettava on milloin vain aikaa sattuu löytymään

Tommi Kin­nu­sel­ta ja Minna Ry­ti­sa­lol­ta tulossa uudet kirjat – Muusaa on turha jäädä odot­te­le­maan, kir­joi­tet­ta­va on milloin vain aikaa sattuu löy­ty­mään

21.02.2018 09:00
Kokeiluja kerronnan keinoilla – Rytisalon uusi romaani ei tuo jatkoa Lempille

Ko­kei­lu­ja ker­ron­nan kei­noil­la – Ry­ti­sa­lon uusi romaani ei tuo jatkoa Lem­pil­le

21.02.2018 09:00

Sal­pa­lin­jan agent­ti­ta­ri­nas­sa mukana jenkit, nor­ja­lai­set, ve­nä­läi­set ja suo­ma­lai­set

13.02.2018 19:20
Reunalla: karua ja kaunista

Reu­nal­la: karua ja kau­nis­ta

31.01.2018 18:00
Vanhan ajan matkakertomus – A.V. Ervasti löysi jo kadonneen kohteen Pintamolta, jatkoi Kuusamoon ja Ruijaan

Vanhan ajan mat­ka­ker­to­mus – A.V. Ervasti löysi jo ka­don­neen kohteen Pin­ta­mol­ta, jatkoi Kuu­sa­moon ja Ruijaan

31.01.2018 16:00
Vasara meinasi tipahtaa, kun Kinnunen Finlandia-ehdokkuudestaan kuuli – "En ollut uskoa todeksi"

Vasara meinasi ti­pah­taa, kun Kin­nu­nen Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan kuuli – "En ollut uskoa to­dek­si"

07.11.2016 05:00