Koillismaan Seudun Muisti ry
Tavoitteena muistiystävällinen Koillismaa: Muistiyhdistys haluaa vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja vahvistaa kyläyhteisöjen tietoisuutta ja ymmärrystä muistisairaiden maailmasta

Ta­voit­tee­na muis­ti­ys­tä­väl­li­nen Koil­lis­maa: Muis­ti­yh­dis­tys haluaa vä­hen­tää syr­jäy­ty­mis­tä ja yk­si­näi­syyt­tä ja vah­vis­taa ky­lä­yh­tei­sö­jen tie­toi­suut­ta ja ym­mär­rys­tä muis­ti­sai­rai­den maail­mas­ta

15.02.2021 04:00
Tilaajille

Niemi ja Pohjola Koil­lis­maan Seudun Muis­ti­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen – si­vu­ky­lien toi­min­taa jat­ke­taan

24.11.2020 04:00
Tilaajille