Tilaajille

Ta­voit­tee­na muis­ti­ys­tä­väl­li­nen Koil­lis­maa: Muis­ti­yh­dis­tys haluaa vä­hen­tää syr­jäy­ty­mis­tä ja yk­si­näi­syyt­tä ja vah­vis­taa ky­lä­yh­tei­sö­jen tie­toi­suut­ta ja ym­mär­rys­tä muis­ti­sai­rai­den maail­mas­ta

Koillismaan Seudun Muisti ry jatkaa tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan alueen muiden muistiyhdistysten kanssa vaikuttamista POPSoTe-hankkeen tulevaisuuden suunnitelmiin. Yhdistys tuo esille, miten ottaa muistisairaat ihmiset paremmin huomioon tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Yhdistyksen hallinnoima Tuuhan völöjyyn -hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2021. Hankkeen kohderyhmänä ovat muistisairaat ja heidän läheisensä. Menetelminä ovat luonto-, taide- ja kulttuuri, yhteistyökumppaneita erilaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja kyläyhteisöt kolmen kunnan alueelta.