Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kumppanuustalo Nuotta
Ennätysmäärä kotiin vietyjä aterioita ja paikan päällä ruokailleita henkilöitä – Joulu yhdessä -tapahtuma toi yksin joulua viettäneet yhteen: "Joulun viettäminen yksin olisi tuntunut todella kurjalta"

En­nä­tys­mää­rä kotiin vietyjä ate­rioi­ta ja paikan päällä ruo­kail­lei­ta hen­ki­löi­tä – Joulu yhdessä -ta­pah­tu­ma toi yksin joulua viet­tä­neet yhteen: "Joulun viet­tä­mi­nen yksin olisi tun­tu­nut todella kur­jal­ta"

25.12.2022 04:00 2
Tilaajille
13-vuotias Teresa Pätsi piti suosittua ratsastusrastia Sun&Fun-tapahtumassa ja suosittelee harrastuksena muillekin – frisbeegolfia taas kehuu samanikäinen Antti Tornberg

13-vuo­tias Teresa Pätsi piti suo­sit­tua rat­sas­tus­ras­tia Sun&Fun-ta­pah­tu­mas­sa ja suo­sit­te­lee har­ras­tuk­se­na muil­le­kin – fris­bee­gol­fia taas kehuu sa­man­ikäi­nen Antti Torn­berg

19.06.2022 19:03
Tilaajille
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille
Uusi kumppanuussopimus omaishoitajien ja läheisten yhdistyksen ja Kuusamon kaupungin välille – vapaaehtoistoiminta tukee kaupunkistrategiaa, asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta

Uusi kump­pa­nuus­so­pi­mus omais­hoi­ta­jien ja lä­heis­ten yh­dis­tyk­sen ja Kuu­sa­mon kau­pun­gin välille – va­paa­eh­tois­toi­min­ta tukee kau­pun­kist­ra­te­giaa, asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta

27.02.2022 18:04 1
Tilaajille
Ylijäämäruoan jakelu alkaa Kumppanuustalo Nuotassa – omat astiat mukaan

Yli­jää­mä­ruoan jakelu alkaa Kump­pa­nuus­ta­lo Nuo­tas­sa – omat astiat mukaan

24.02.2022 17:01
Tilaajille
Nuotassa alkavat uudet aamuhuoneet – ensimmäisenä tehdään käsitöitä: "Osallisuus on yksi hyvinvoinnin painopisteistä"

Nuo­tas­sa alkavat uudet aa­mu­huo­neet – en­sim­mäi­se­nä tehdään kä­si­töi­tä: "O­sal­li­suus on yksi hy­vin­voin­nin pai­no­pis­teis­tä"

20.10.2021 04:00
Tilaajille
"Tänne voi tulla kävellen, pyörällä ja autolla. Vaunut voi jättää parkkiin sisätiloihin" – Kuusamon Kumppanuustalo Nuottaan ui iso parvi yhdistyksiä, avoimet ovet torstaina

"Tänne voi tulla kä­vel­len, pyö­räl­lä ja au­tol­la. Vaunut voi jättää park­kiin si­sä­ti­loi­hin" – Kuu­sa­mon Kump­pa­nuus­ta­lo Nuot­taan ui iso parvi yh­dis­tyk­siä, avoimet ovet tors­tai­na

30.09.2021 11:32
Tilaajille