Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Järjestötoiminta
Koillismaalla tapahtuu – lähdetkö liikkumaan, porisemaan tai nauttimaan tapahtumasta tai näyttelystä?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, po­ri­se­maan tai naut­ti­maan ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

14.10.2022 11:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

26.05.2022 11:05
Tilaajille
Posion kunta palkittiin lapsiystävällisyydestään, perusteena lastenlääkäripalvelut, yhteistyö järjestöjen kanssa ja maksuton laskettelu

Posion kunta pal­kit­tiin lap­siys­tä­väl­li­syy­des­tään, pe­rus­tee­na las­ten­lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ jär­jes­tö­jen kanssa ja mak­su­ton las­ket­te­lu

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Uusi kumppanuussopimus omaishoitajien ja läheisten yhdistyksen ja Kuusamon kaupungin välille – vapaaehtoistoiminta tukee kaupunkistrategiaa, asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta

Uusi kump­pa­nuus­so­pi­mus omais­hoi­ta­jien ja lä­heis­ten yh­dis­tyk­sen ja Kuu­sa­mon kau­pun­gin välille – va­paa­eh­tois­toi­min­ta tukee kau­pun­kist­ra­te­giaa, asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta

27.02.2022 18:04 1
Tilaajille
Joonas Keskitalo ja Heli Hietala ovat Taivalkosken demarien aluevaaliehdokkaat

Joonas Kes­ki­ta­lo ja Heli Hietala ovat Tai­val­kos­ken de­ma­rien alue­vaa­li­eh­dok­kaat

09.12.2021 12:00
Tilaajille
Tarmo Raatikainen jo 20:ttä vuotta puheenjohtajana Kuusamon Vasemmistossa – "Nyt on saatu uutta porukkaa mukaan, ihan hyvältä näyttää"

Tarmo Raa­ti­kai­nen jo 20:ttä vuotta pu­heen­joh­ta­ja­na Kuu­sa­mon Va­sem­mis­tos­sa – "Nyt on saatu uutta po­ruk­kaa mukaan, ihan hyvältä näyt­tää"

09.12.2021 11:00
Tilaajille
Ali Pesonen Kuusamon Viena-seuran uudeksi puheenjohtajaksi – "Jäseniä häviää tuonilmaisiin enemmän kuin tulee uusia"

Ali Pesonen Kuu­sa­mon Vie­na-seu­ran uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – "Jä­se­niä häviää tuo­nil­mai­siin enemmän kuin tulee uusia"

12.10.2021 04:00
Tilaajille
Pesonen NKK:n johtoon

Pesonen NKK:n johtoon

07.10.2020 11:01
Tilaajille
Koronakriisi on kurittanut paikallisia yhteisöjä – järjestöt vetoavat seurantalojen tukemisen puolesta

Ko­ro­na­krii­si on ku­rit­ta­nut pai­kal­li­sia yh­tei­sö­jä – jär­jes­töt ve­toa­vat seu­ran­ta­lo­jen tu­ke­mi­sen puo­les­ta

22.05.2020 16:11
Lions Club Kuusamo Kitka teki vuosittaisen halkoprojektinsa: "Tuntui, että enemmällekin määrälle olisi ollut tarvetta"

Lions Club Kuusamo Kitka teki vuo­sit­tai­sen hal­kop­ro­jek­tin­sa: "Tun­tui, että enem­mäl­le­kin mää­räl­le olisi ollut tar­vet­ta"

22.05.2020 12:42
Tilaajille
Vuosien vääntö tuottaa vihdoinkin tulosta - entisestä kauppaoppilaitoksesta järjestö- ja nuorisotalo Kuusamoon

Vuosien vääntö tuottaa vih­doin­kin tulosta - en­ti­ses­tä kaup­pa­op­pi­lai­tok­ses­ta jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­ta­lo Kuu­sa­moon

27.02.2020 05:00
Tilaajille