Järjestötoiminta
Pesonen NKK:n johtoon

Pesonen NKK:n johtoon

07.10.2020 11:01
Tilaajille
Koronakriisi on kurittanut paikallisia yhteisöjä – järjestöt vetoavat seurantalojen tukemisen puolesta

Ko­ro­na­krii­si on ku­rit­ta­nut pai­kal­li­sia yh­tei­sö­jä – jär­jes­töt ve­toa­vat seu­ran­ta­lo­jen tu­ke­mi­sen puo­les­ta

22.05.2020 16:09
Lions Club Kuusamo Kitka teki vuosittaisen halkoprojektinsa: "Tuntui, että enemmällekin määrälle olisi ollut tarvetta"

Lions Club Kuusamo Kitka teki vuo­sit­tai­sen hal­kop­ro­jek­tin­sa: "Tun­tui, että enem­mäl­le­kin mää­räl­le olisi ollut tar­vet­ta"

22.05.2020 12:42
Tilaajille
Vuosien vääntö tuottaa vihdoinkin tulosta - entisestä kauppaoppilaitoksesta järjestö- ja nuorisotalo Kuusamoon

Vuosien vääntö tuottaa vih­doin­kin tulosta - en­ti­ses­tä kaup­pa­op­pi­lai­tok­ses­ta jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­ta­lo Kuu­sa­moon

27.02.2020 05:00
Tilaajille