Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kouluruokailu
Posion koululaisten välipalalista lyö ällikällä, Koillismaalla noudatetaan suositusta toisin kuin lukuisissa kunnissa muualla – "Kävijöiden määrä riippuu siitä, mitä on tarjolla ja minkä pituinen koulupäivä on

Posion kou­lu­lais­ten vä­li­pa­la­lis­ta lyö äl­li­käl­lä, Koil­lis­maal­la nou­da­te­taan suo­si­tus­ta toisin kuin lu­kui­sis­sa kun­nis­sa muualla – "Kä­vi­jöi­den määrä riippuu siitä, mitä on tar­jol­la ja minkä pi­tui­nen kou­lu­päi­vä on

08.02.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamolaisille Annalle ja Eeville kouluruoka on asia, joka auttaa jaksamaan, Jennalla ja Taijalla taas ei tule juuri käytyä syömässä – Kouluruokailu on paljon muutakin kuin pelkkä ilmainen lounas

Kuu­sa­mo­lai­sil­le Annalle ja Eeville kou­lu­ruo­ka on asia, joka auttaa jak­sa­maan, Jen­nal­la ja Tai­jal­la taas ei tule juuri käytyä syö­mäs­sä – Kou­lu­ruo­kai­lu on paljon muu­ta­kin kuin pelkkä il­mai­nen lounas

22.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Jaksaako oppia ja kehittyä, jos ei syö kunnolla? – kyselyn mukaan neljäsosa Koillismaan yläkoululaisesta kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai melko huonoksi, ja hyvinvointiongelmat ovat lisääntyneet

Jak­saa­ko oppia ja ke­hit­tyä, jos ei syö kun­nol­la? – kyselyn mukaan nel­jäs­osa Koil­lis­maan ylä­kou­lu­lai­ses­ta kokee ter­vey­ten­sä kes­kin­ker­tai­sek­si tai melko huo­nok­si, ja hy­vin­voin­ti­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet

04.04.2022 04:00 2
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
PS. Kuusamon kouluissa otettiin kasvisruokapäivä käyttöön ilman haloota
Pääkirjoitus

PS. Kuu­sa­mon kou­luis­sa otet­tiin kas­vis­ruo­ka­päi­vä käyt­töön ilman haloota

27.04.2021 04:00 4
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille