Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lääkäri
Taivalkoskelle esitetään neljättä lääkärivirkaa – Tarvitaan lääkärityön sujuvuuden takaamiseksi, perustelee sote-johtaja

Tai­val­kos­kel­le esi­te­tään nel­jät­tä lää­kä­ri­vir­kaa – Tar­vi­taan lää­kä­ri­työn su­ju­vuu­den ta­kaa­mi­sek­si, pe­rus­te­lee sote-joh­ta­ja

14.11.2022 04:00
Tilaajille
Lääketiede vaihtui mielenhallintaan – Kari Varkila uskoo, että mindfulness ja lääketiede voivat kulkea käsi kädessä: "Lääkärin tausta on opettanut sen, että nämä asiat eivät ole mustavalkoisia"

Lää­ke­tie­de vaihtui mie­len­hal­lin­taan – Kari Varkila uskoo, että mind­ful­ness ja lää­ke­tie­de voivat kulkea käsi kä­des­sä: "Lää­kä­rin tausta on opet­ta­nut sen, että nämä asiat eivät ole mus­ta­val­koi­sia"

29.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Sirkka-Liisa Kivelä vieraili Posiolla – arvostettu vanhustenhoidon kehittäjä tapasi entisiä työkavereitaan

Sirk­ka-Lii­sa Kivelä vie­rai­li Po­siol­la – ar­vos­tet­tu van­hus­ten­hoi­don ke­hit­tä­jä tapasi entisiä työ­ka­ve­rei­taan

05.08.2021 15:12
Tilaajille
Koronavuoden erikoisuuksia: arvokisamitalin voi voittaa poistumatta kotoaan – näin kävi posiolaiselle painonnostajalle

Ko­ro­na­vuo­den eri­koi­suuk­sia: ar­vo­ki­sa­mi­ta­lin voi voittaa pois­tu­mat­ta kotoaan – näin kävi po­sio­lai­sel­le pai­non­nos­ta­jal­le

01.01.2021 20:03
Tilaajille

Po­ti­laat jät­tä­neet vas­taan­ot­to­ai­ko­ja käyt­tä­mät­tä ko­ro­na­pe­lon vuoksi – PPSHP:n joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Suman pur­ka­mi­seen voi mennä pari vuotta

13.05.2020 13:00
Tilaajille
Ruokablogistaan tunnettu lääkäri tuli Kuusamoon lyhyeksi ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syksyllä uudestaan: ”Moni kaveri on ollut Kuusamossa töissä ja he kehuivat paikkakuntaa”

Ruo­ka­blo­gis­taan tun­net­tu lääkäri tuli Kuu­sa­moon ly­hyek­si ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syk­syl­lä uu­des­taan: ”Moni kaveri on ollut Kuu­sa­mos­sa töissä ja he ke­hui­vat paik­ka­kun­taa”

11.04.2020 09:00
Tilaajille
Lääkäriajat pätevät, jos soittoa ei kuulu - kiireettömiä käyntejä syytä välttää

Lää­kä­ri­ajat pä­te­vät, jos soittoa ei kuulu - kii­reet­tö­miä käyn­te­jä syytä välttää

02.04.2020 17:00
Lääkärinvirka hakuun Taivalkoskella

Lää­kä­rin­vir­ka hakuun Tai­val­kos­kel­la

21.02.2020 10:09
Lautailijoilta ranteet, hiihtäjiltä polvet - Yleisin rinneonnettomuus on kaatuminen ja yhteentörmäys

Lau­tai­li­joil­ta ran­teet, hiih­tä­jil­tä polvet - Yleisin rin­ne­on­net­to­muus on kaa­tu­mi­nen ja yh­teen­tör­mäys

29.01.2020 14:46
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la osastot auki

26.06.2018 09:00

Po­siol­la pääsee hyvin hoitoon

26.06.2018 09:00
Kesälääkärit ja kandit paikkaavat lääkärivajetta – Kuusamon terveyskeskus houkuttaa alan opiskelijoita

Ke­sä­lää­kä­rit ja kandit paik­kaa­vat lää­kä­ri­va­jet­ta – Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kus hou­kut­taa alan opis­ke­li­joi­ta

26.06.2018 09:00