Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lakiuudistus
Alaikäisille helpommin ajokortti ja viikonloppuihin yöajokielto – tässä jutussa uudistus saa kaksi täystyrmäystä, mutta aivan eri syistä

Ala­ikäi­sil­le hel­pom­min ajo­kort­ti ja vii­kon­lop­pui­hin yö­ajo­kiel­to – tässä jutussa uu­dis­tus saa kaksi täys­tyr­mäys­tä, mutta aivan eri syistä

16.11.2021 10:50 1
Tilaajille
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 15:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus laittaa pisteen säh­kön­siir­to­mak­su­jen hi­mo­ko­ro­tuk­sil­le

11.02.2021 19:00
Tilaajille
Lakiuudistus lisää hoitopäiviä: "Lapsen etu tulee miettiä varhaiskasvatussopimuksia tehdessä" – Posiolla käynnistetään ryhmäperhepäiväkodin toimintaa uudelleen, Kuusamossa lapsi voi joutua vaihtamaan hoitoyksikköä

La­ki­uu­dis­tus lisää hoi­to­päi­viä: "Lapsen etu tulee miettiä var­hais­kas­va­tus­so­pi­muk­sia teh­des­sä" – Po­siol­la käyn­nis­te­tään ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din toi­min­taa uu­del­leen, Kuu­sa­mos­sa lapsi voi joutua vaih­ta­maan hoi­to­yk­sik­köä

29.07.2020 18:02
Tilaajille