Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Lasten liikunta

Ui, ylei­sur­hei­le, pal­loi­le, suun­nis­ta tai skeit­taa – Koil­lis­maan kun­nis­sa riittää paljon lii­kun­nal­lis­ta te­ke­mis­tä ke­sä­ai­kaan lap­sil­le ja nuo­ril­le

13.05.2021 17:00
Tilaajille

Suomen Olym­pia­ko­mi­tea: Lasten har­ras­ta­mi­nen on tur­vat­ta­va ra­joi­tus­ai­ka­na­kin

26.03.2021 14:36
Tilaajille

Kou­lu­lai­set si­va­koi­vat Po­siol­la – katso tästä tu­lok­set

24.03.2021 13:49
Tilaajille

Leik­ki­mie­lel­lä leik­ki­mie­li­sis­sä ke­sä­olym­pia­lai­sis­sa – ur­hei­lu­kent­tä täyttyi iloi­sis­ta il­meis­tä

17.06.2020 04:02
Tilaajille

Erä-Veik­ko­jen mo­ni­la­ji­kou­lu lii­kut­taa lapsia: "Uskon, että in­nos­tus mie­lui­saan lajiin syttyy jo yhden kerran pe­rus­teel­la"

10.06.2020 17:00
Tilaajille

Laji hu­kas­sa? – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot jär­jes­tää kesällä lap­sil­le mo­ni­la­ji­kou­lun, jossa tu­tus­tu­taan kaik­kiin seuran ur­hei­lu­la­jei­hin

30.05.2020 12:04
Tilaajille