Matti Parviainen
"Rukakeskuksella ei vaikutusta onnettomuuteen" – näkyväisyys, valaistus ja rinteen kunto olivat hyvät, sanoo paikallisjohtaja Matti Parviainen

"Ru­ka­kes­kuk­sel­la ei vai­ku­tus­ta on­net­to­muu­teen" – nä­ky­väi­syys, va­lais­tus ja rinteen kunto olivat hyvät, sanoo pai­kal­lis­joh­ta­ja Matti Par­viai­nen

03.01.2021 12:40
Tilaajille
"Sillä tavalla nyt rakennamme talvea, että hiihtokeskus pysyy auki" – Rukalla uskotaan rinteiden pysyvän auki, Tropiikki laittoi kylpylän kiinni

"Sillä tavalla nyt ra­ken­nam­me talvea, että hiih­to­kes­kus pysyy auki" – Rukalla us­ko­taan rin­tei­den pysyvän auki, Tro­piik­ki laittoi kyl­py­län kiinni

02.12.2020 09:16
Tilaajille