neuvola
Valtaosa rokottaa lapsensa, mutta empii nettitieto päässään aiempaa enemmän: ”Kysyttäisi meiltä rokottamisen alan ammattilaisilta eikä vauva.fi-sivustolta”

Val­ta­osa ro­kot­taa lap­sen­sa, mutta empii net­ti­tie­to pääs­sään aiempaa enem­män: ”Ky­syt­täi­si meiltä ro­kot­ta­mi­sen alan am­mat­ti­lai­sil­ta eikä vau­va.fi-si­vus­tol­ta”

07.05.2018 09:00
Kondomi pettää, hormoniehkäisyä pelätään, jälkiehkäisyä ei haeta - Tuloksena lisääntyneet raskaudenkeskeytykset: ”Olemme menossa valtakunnalliselle tasolle ja me emme halua sinne"

Kondomi pettää, hor­mo­ni­eh­käi­syä pe­lä­tään, jäl­ki­eh­käi­syä ei haeta - Tu­lok­se­na li­sään­ty­neet ras­kau­den­kes­key­tyk­set: ”Olemme menossa val­ta­kun­nal­li­sel­le tasolle ja me emme halua sinne"

12.04.2018 09:00
Neuvola ja Terveystalo uusiin tiloihin – Kuusamon neuvola löytyy jatkossa terveyskeskuksen toisesta kerroksesta

Neuvola ja Ter­veys­ta­lo uusiin ti­loi­hin – Kuu­sa­mon neuvola löytyy jat­kos­sa ter­veys­kes­kuk­sen toi­ses­ta ker­rok­ses­ta

14.12.2017 10:30

Ter­veys­ta­lo: Tilat ja pal­ve­lut pa­ra­ne­vat

14.12.2017 10:30