Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

opettaja
Kuusamon vuoden 2018 hyvä opettaja pelkää, että lapset eivät saa tarpeeksi aikaa ja rakkautta: ”Lapsilla on hirveästi kaikkea, mutta puuttuuko heiltä perusasiat?”

Kuu­sa­mon vuoden 2018 hyvä opet­ta­ja pelkää, että lapset eivät saa tar­peek­si aikaa ja rak­kaut­ta: ”Lap­sil­la on hir­veäs­ti kaik­kea, mutta puut­tuu­ko heiltä pe­ru­sa­siat?”

05.10.2018 14:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Opet­ta­jien työn mer­ki­tys on yh­teis­kun­nan ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta ollut tärkeää kai­kis­sa maissa – tänä päivänä kou­lu­tuk­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu en­ti­ses­tään

05.10.2018 12:00

Nämä neljä asiaa pai­na­vat kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa - yhdessä niistä Kuusamo painii omassa luo­kas­saan: "Meillä lai­te­taan kou­lu­kul­je­tuk­siin vuo­sit­tain 1,2 mil­joo­naa euroa"

29.08.2018 09:00

Eng­lan­nin ja tek­nis­ten töiden opet­ta­ja haussa – mää­räai­kais­ten ­tun­tio­pet­ta­jien joukko kasvaa

16.04.2018 12:00
”Toimistoni ovi on aina avoinna oppilaiden tulla” - Lentoemännän ammatista lapsena haaveilleesta Tiina Haatajasta tulikin oppilaita kuunteleva ja auttava opinto-ohjaaja

”Toi­mis­to­ni ovi on aina avoinna op­pi­lai­den tulla” - Len­to­emän­nän am­ma­tis­ta lapsena haa­veil­lees­ta Tiina Haa­ta­jas­ta tulikin op­pi­lai­ta kuun­te­le­va ja auttava opin­to-oh­jaa­ja

13.12.2017 14:05