Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun käräjäoikeus
Kiinniotettava mies potki Kuusamossa poliisia ja talttui vasta etälamauttimella, oikeus tuomitsi ehdollista

Kiin­ni­otet­ta­va mies potki Kuu­sa­mos­sa po­lii­sia ja talttui vasta etä­la­maut­ti­mel­la, oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta

12.04.2023 17:54 1
Tilaajille
Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 09:57
Tilaajille
Taivalkosken virkavelvollisuusjupakalle haetaan hovioikeuskäsittelyä – "Kysymyksessä on ollut liikesalaisuuteen kuuluva suunnitelma, jonka on ollut lain mukaan  suoraan salassa pidettävä"

Tai­val­kos­ken vir­ka­vel­vol­li­suus­ju­pa­kal­le haetaan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyä – "Ky­sy­myk­ses­sä on ollut lii­ke­sa­lai­suu­teen kuuluva suun­ni­tel­ma, jonka on ollut lain mukaan suoraan salassa pi­det­tä­vä"

03.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamolainen kärysi, veressä oli henkilöautolla ajon jälkeen runsaasti alkoholia – koeaika päättyy marraskuussa 2024

Kuu­sa­mo­lai­nen kärysi, veressä oli hen­ki­lö­au­tol­la ajon jälkeen run­saas­ti al­ko­ho­lia – koeaika päättyy mar­ras­kuus­sa 2024

14.12.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki voitti käräjillä riidan vuokrasopimuksesta – 97 000 euron korvausvaatimus kääntyi 22 000 euron maksamiseen kaupungille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki voitti kä­rä­jil­lä riidan vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta – 97 000 euron kor­vaus­vaa­ti­mus kääntyi 22 000 euron mak­sa­mi­seen kau­pun­gil­le

29.09.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolaisen navetan vintillä säilytettiin huumekanisteria, jossa oli ainekset yli 100 kilon amfetamiinin valmistukseen – hovioikeus lyhensi käräjillä langetettua vankeustuomiota

Kuu­sa­mo­lai­sen navetan vin­til­lä säi­ly­tet­tiin huu­me­ka­nis­te­ria, jossa oli ai­nek­set yli 100 kilon am­fe­ta­mii­nin val­mis­tuk­seen – ho­vi­oi­keus lyhensi kä­rä­jil­lä lan­ge­tet­tua van­keus­tuo­mio­ta

29.09.2022 04:00
Tilaajille
Karhua ajanut koira päätyi karhunkuvauskojulle Kuusamossa ja paikalla olleet karhut väistivät – oikeus hylkäsi syytteen

Karhua ajanut koira päätyi kar­hun­ku­vaus­ko­jul­le Kuu­sa­mos­sa ja pai­kal­la olleet karhut väis­ti­vät – oi­keus hylkäsi syyt­teen

01.09.2022 09:36 2
Tilaajille
Syytteet virkasalaisuuden rikkomisesta Taivalkoskella hylättiin – yrittäjä vaati 22 000 euron korvausta liiketoimintasuunnitelmansa levittämisestä

Syyt­teet vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta Tai­val­kos­kel­la hy­lät­tiin – yrit­tä­jä vaati 22 000 euron kor­vaus­ta lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man­sa le­vit­tä­mi­ses­tä

29.03.2022 04:00
Tilaajille
Metsästäjä myönsi käsitelleensä asetta varomattomasti – nukkumassa ollut toinen metsästäjä kuoli laukaukseen Kuusamossa

Met­säs­tä­jä myönsi kä­si­tel­leen­sä asetta va­ro­mat­to­mas­ti – nuk­ku­mas­sa ollut toinen met­säs­tä­jä kuoli lau­kauk­seen Kuu­sa­mos­sa

04.11.2021 12:18
Tilaajille