Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Rovaniemen hovioikeus
Virkasalaisuutta rikottiin Taivalkoskella – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi kahdelle henkilölle sakkoja

Vir­ka­sa­lai­suut­ta ri­kot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kah­del­le hen­ki­löl­le sakkoja

26.06.2023 11:00 1
Tilaajille
Taivalkosken virkavelvollisuusjupakalle haetaan hovioikeuskäsittelyä – "Kysymyksessä on ollut liikesalaisuuteen kuuluva suunnitelma, jonka on ollut lain mukaan  suoraan salassa pidettävä"

Tai­val­kos­ken vir­ka­vel­vol­li­suus­ju­pa­kal­le haetaan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyä – "Ky­sy­myk­ses­sä on ollut lii­ke­sa­lai­suu­teen kuuluva suun­ni­tel­ma, jonka on ollut lain mukaan suoraan salassa pi­det­tä­vä"

03.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamolaisen navetan vintillä säilytettiin huumekanisteria, jossa oli ainekset yli 100 kilon amfetamiinin valmistukseen – hovioikeus lyhensi käräjillä langetettua vankeustuomiota

Kuu­sa­mo­lai­sen navetan vin­til­lä säi­ly­tet­tiin huu­me­ka­nis­te­ria, jossa oli ai­nek­set yli 100 kilon am­fe­ta­mii­nin val­mis­tuk­seen – ho­vi­oi­keus lyhensi kä­rä­jil­lä lan­ge­tet­tua van­keus­tuo­mio­ta

29.09.2022 04:00
Tilaajille
Hovioikeus piti posiolaisen perheriitajutun pahoinpitelysakot ennallaan, toinen käräjillä tuomituista sai hieman helpotusta korvausten maksamiseen

Ho­vi­oi­keus piti po­sio­lai­sen per­he­rii­ta­ju­tun pa­hoin­pi­te­ly­sa­kot en­nal­laan, toinen kä­rä­jil­lä tuo­mi­tuis­ta sai hieman hel­po­tus­ta kor­vaus­ten mak­sa­mi­seen

07.04.2022 04:00
Tilaajille
Tapahtumarahojen omimisesta syytetyn toisen kuusamolaisen kirjanpitorikos hylättiin hovioikeudessa, törkeistä kavalluksista tuli törkeitä petoksia

Ta­pah­tu­ma­ra­ho­jen omi­mi­ses­ta syy­te­tyn toisen kuu­sa­mo­lai­sen kir­jan­pi­to­ri­kos hy­lät­tiin ho­vioi­keu­des­sa, tör­keis­tä ka­val­luk­sis­ta tuli tör­kei­tä pe­tok­sia

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Lokan ja Vehkoon kiistasta annetaan hovituomio tänään – Rikosoikeuden professori selittää, millainen rikos on kunnianloukkaus

Lokan ja Vehkoon kiis­tas­ta an­ne­taan ho­vi­tuo­mio tänään – Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri se­lit­tää, mil­lai­nen rikos on kun­nian­louk­kaus

30.09.2020 11:00
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio koveni hovissa – ehdollisen vankeuden ja metsästyskiellon kesto pitenivät

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

22.09.2020 13:54
Tilaajille
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 11:26
Tilaajille