Oulun kaupunki
Oulussa todettu tiistaina 17 uutta koronatartuntaa – Kaupunki: Tartuntojen määrä kääntynyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun

Oulussa todettu tiis­tai­na 17 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kau­pun­ki: Tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt pitkän laskun jälkeen selvään nousuun

24.02.2021 08:32
Läpiajo OYSin alueella loppuu tulevaisuudessa – alueelle tehdään mittavia liikennejärjestelyjä

Läpiajo OYSin alueel­la loppuu tu­le­vai­suu­des­sa – alueel­le tehdään mit­ta­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

23.02.2021 19:00
Tilaajille
Oulussa todettu 18 uutta koronavirustartuntaa – Kaupunki: lähes kolmannes uusista tapauksista peräisin tuntemattomasta lähteestä

Oulussa todettu 18 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Kau­pun­ki: lähes kol­man­nes uusista ta­pauk­sis­ta pe­räi­sin tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä

09.01.2021 19:44
Oulussa todettu maanantaina seitsemän uutta koronatartuntaa – koronaviruksen ilmaantuvuusluku kaupungissa nyt 196,2

Oulussa todettu maa­nan­tai­na seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku kau­pun­gis­sa nyt 196,2

07.12.2020 17:52
Oulun kaupunki sulkee ulkoliikuntapaikkojen pukukopit 18. joulukuuta saakka – liikuntapaikat pysyvät auki

Oulun kau­pun­ki sulkee ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit 18. jou­lu­kuu­ta saakka – lii­kun­ta­pai­kat pysyvät auki

02.12.2020 13:21
Oulun Stora Enson tehdastyömaan koronaryväs osoittautunut hyvin suureksi – Kaupunki, Stora Enso ja sairaanhoitopiiri kertovat tänään tilanteesta lisää

Oulun Stora Enson teh­das­työ­maan ko­ro­na­ry­väs osoit­tau­tu­nut hyvin suu­rek­si – Kau­pun­ki, Stora Enso ja sai­raan­hoi­to­pii­ri ker­to­vat tänään ti­lan­tees­ta lisää

27.11.2020 11:44
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

28.10.2020 11:24