Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Päätoimittajalta
Päätoimittajalta: Jo ensimmäisten päivien aikana sain kuulla toiveita tulevasta sisällöstämme – lupaan, että kerromme onnistumisista ja epäkohdista jatkossakin
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jo en­sim­mäis­ten päivien aikana sain kuulla toi­vei­ta tu­le­vas­ta si­säl­lös­täm­me – lupaan, että ker­rom­me on­nis­tu­mi­sis­ta ja epä­koh­dis­ta jat­kos­sa­kin

24.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Ikävöin jo nyt arkisia asioita, enkä ole vielä edes lähtenyt – päällimmäisenä tunteena on silti kiitollisuus
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Ikävöin jo nyt arkisia asioi­ta, enkä ole vielä edes läh­te­nyt – pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na on silti kii­tol­li­suus

22.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Päätoimittajalta: Koillissanomat testaa tekoälyn taitoa verkko-otsikoinnissa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia näkökulmia
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mat testaa te­ko­älyn taitoa verk­ko-ot­si­koin­nis­sa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Lumisateen jälkeen jännitti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päivittäistä kilometriä sorateitä saivat sympatiani pysyvästi syrjäseutujen puolelle
Kolumni

Lu­mi­sa­teen jälkeen jän­nit­ti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päi­vit­täis­tä ki­lo­met­riä so­ra­tei­tä saivat sym­pa­tia­ni py­sy­väs­ti syr­jä­seu­tu­jen puo­lel­le

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Kuusinkijoki kuntoon toimii hyvänä esimerkkinä muille: kun tarpeeksi haluaa, saa suuria aikaiseksi
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon toimii hyvänä esi­merk­ki­nä muille: kun tar­peek­si haluaa, saa suuria ai­kai­sek­si

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Alkoholittomat juomat ovat keino säädellä omaa käyttöä, jos riskirajat meinaavat paukkua – raittiutta ei enää tarvitse selitellä
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Al­ko­ho­lit­to­mat juomat ovat keino sää­del­lä omaa käyt­töä, jos ris­ki­ra­jat mei­naa­vat paukkua – rait­tiut­ta ei enää tar­vit­se se­li­tel­lä

04.11.2022 04:00
Tilaajille