TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Päätoimittajalta
Lumisateen jälkeen jännitti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päivittäistä kilometriä sorateitä saivat sympatiani pysyvästi syrjäseutujen puolelle
Kolumni

Lu­mi­sa­teen jälkeen jän­nit­ti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päi­vit­täis­tä ki­lo­met­riä so­ra­tei­tä saivat sym­pa­tia­ni py­sy­väs­ti syr­jä­seu­tu­jen puo­lel­le

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Kuusinkijoki kuntoon toimii hyvänä esimerkkinä muille: kun tarpeeksi haluaa, saa suuria aikaiseksi
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon toimii hyvänä esi­merk­ki­nä muille: kun tar­peek­si haluaa, saa suuria ai­kai­sek­si

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Alkoholittomat juomat ovat keino säädellä omaa käyttöä, jos riskirajat meinaavat paukkua – raittiutta ei enää tarvitse selitellä
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Al­ko­ho­lit­to­mat juomat ovat keino sää­del­lä omaa käyt­töä, jos ris­ki­ra­jat mei­naa­vat paukkua – rait­tiut­ta ei enää tar­vit­se se­li­tel­lä

04.11.2022 04:00
Tilaajille