Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion matkailuyhdistys
Majoituskapasiteetin rajallisuus jarruttaa Posion matkailun kehittämistä – "Kunnalla on loistavat mahdollisuudet kehittyä nykyistä isommaksi matkailupitäjäksi"

Ma­joi­tus­ka­pa­si­tee­tin ra­jal­li­suus jar­rut­taa Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­tä – "Kun­nal­la on lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det ke­hit­tyä ny­kyis­tä isom­mak­si mat­kai­lu­pi­tä­jäk­si"

17.09.2023 17:00
Tilaajille
Posion matkailuyhdistys sai taas toiminnanjohtajan – kunta liittyi uudelleen yhdistykseen ja rahoittaa vetäjän palkan

Posion mat­kai­lu­yh­dis­tys sai taas toi­min­nan­joh­ta­jan – kunta liittyi uu­del­leen yh­dis­tyk­seen ja ra­hoit­taa vetäjän palkan

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Posion matkailuyhdistyksen jäsenet tyytymättömiä kunnan elinkeinotoimen kokeiluun – sekavaa tilannetta paikataan palkkaamalla yhdistykselle toiminnanjohtaja

Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jäsenet tyy­ty­mät­tö­miä kunnan elin­kei­no­toi­men ko­kei­luun – sekavaa ti­lan­net­ta pai­ka­taan palk­kaa­mal­la yh­dis­tyk­sel­le toi­min­nan­joh­ta­ja

17.04.2023 13:51
Tilaajille
Ilmaista myyntiapua posiolaisille pienyrittäjille – Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä, yritykset joutuvatkin etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta

Il­mais­ta myyn­ti­apua po­sio­lai­sil­le pien­yrit­tä­jil­le – Pai­kal­li­set mark­ki­nat eivät enää riitä ta­kaa­maan vä­hit­täis­myyn­tiä, yri­tyk­set jou­tu­vat­kin et­si­mään asiak­kai­ta Posion ul­ko­puo­lel­ta

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Posion matkailuyrittäjät odottavat, että uusi hanke saataisiin viimein käyntiin ja kunta paikkaa työvoimavajeen – kunnanjohtaja: kunnan ja matkailuyhdistyksen yhteistyötä halutaan vahvistaa

Posion mat­kai­lu­yrit­tä­jät odot­ta­vat, että uusi hanke saa­tai­siin viimein käyn­tiin ja kunta paikkaa työ­voi­ma­va­jeen – kun­nan­joh­ta­ja: kunnan ja mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen yh­teis­työ­tä ha­lu­taan vah­vis­taa

05.12.2022 11:00
Tilaajille
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Posion matkailuyhdistys ja T:mi Simo Anetjärvi palkittiin vuoden parhaista hankkeista

Posion mat­kai­lu­yh­dis­tys ja T:mi Simo Anet­jär­vi pal­kit­tiin vuoden par­hais­ta hank­keis­ta

03.05.2022 04:00
Tilaajille
Posion matkailun yöpymisvuorokausien tilastointiin haetaan työkalua ja mallia – ”Tilastoinnin puuttuminen ollut iso aukko matkailun kehittämisessä”

Posion mat­kai­lun yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien ti­las­toin­tiin haetaan työ­ka­lua ja mallia – ”Ti­las­toin­nin puut­tu­mi­nen ollut iso aukko mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä”

07.03.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupungin, Tolvan paliskunnan ja Posion Matkailuyhdistyksen napit vastakkain ylimmässä oikeusasteessa – "Selityksissä ei ole esitetty sellaista, etta Kuusamon kaupungin vaatimuksia olisi tarpeen muuttaa"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin, Tolvan pa­lis­kun­nan ja Posion Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen napit vas­tak­kain ylim­mäs­sä oi­keus­as­tees­sa – "Se­li­tyk­sis­sä ei ole esi­tet­ty sel­lais­ta, etta Kuu­sa­mon kau­pun­gin vaa­ti­muk­sia olisi tarpeen muut­taa"

12.10.2021 04:00 4
Tilaajille
Posio pyrkii ympärivuotiseksi matkailukohteeksi – Lauri Sassali valittiin jatkaman Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtajana

Posio pyrkii ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si – Lauri Sassali va­lit­tiin jat­ka­man Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

24.05.2021 14:31
Tilaajille