Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion Yrittäjät
Posiolainen kiinteistönvälittäjä Susanna Jääskö kulkee rakennuksissa, maastoissa ja suhdanteissa – "Kohtuullisen hintaisille mökeille riittää ostajia nykyisessäkin tilanteessa"

Po­sio­lai­nen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä Susanna Jääskö kulkee ra­ken­nuk­sis­sa, maas­tois­sa ja suh­dan­teis­sa – "Koh­tuul­li­sen hin­tai­sil­le mö­keil­le riittää ostajia ny­kyi­ses­sä­kin ti­lan­tees­sa"

06.10.2023 19:30
Tilaajille
Ilmaista myyntiapua posiolaisille pienyrittäjille – Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä, yritykset joutuvatkin etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta

Il­mais­ta myyn­ti­apua po­sio­lai­sil­le pie­ny­rit­tä­jil­le – Pai­kal­li­set mark­ki­nat eivät enää riitä ta­kaa­maan vä­hit­täis­myyn­tiä, yri­tyk­set jou­tu­vat­kin et­si­mään asiak­kai­ta Posion ul­ko­puo­lel­ta

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vahva talouskaan ei kanna, ellei ole elinvoimaa – Voisiko Posio rakentaa jonkun sortin virtuaalisesti toimivan kehittämiskeskuksen vanhoihin Postin tiloihin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vahva ta­lous­kaan ei kanna, ellei ole elin­voi­maa – Voisiko Posio ra­ken­taa jonkun sortin vir­tuaa­li­ses­ti toi­mi­van ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen van­hoi­hin Postin ti­loi­hin?

16.12.2022 04:00 1
Tilaajille
”Positiivinen tekemisen meininki” – Yrittäjämyönteisyydestä tunnettu Posio sai uuden elinkeinoelämän kehittäjän ja vetäjän

”Po­si­tii­vi­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki” – Yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­tä tun­net­tu Posio sai uuden elin­kei­no­elä­män ke­hit­tä­jän ja vetäjän

17.11.2022 11:00
Tilaajille
Vakuutusmyyntityön rinnalla myös kalastusmatkailua – Posion Vuoden yrittäjä Timo Posio sovittaa yhteen kaksi ammattiaan

Va­kuu­tus­myyn­ti­työn rin­nal­la myös ka­las­tus­mat­kai­lua – Posion Vuoden yrit­tä­jä Timo Posio so­vit­taa yhteen kaksi am­mat­tiaan

28.08.2022 04:00 2
Tilaajille
”Markkinatalouteen uskottava, jatkuva velkaantuminen lopetettava” – Posion yrittäjien 50-vuotisjuhlassa puhunut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi Suomen velkaantumisen huolestuttavan yrittäjiä laajalti, koska he tietävät, että lasku lankeaa lopulta yrityksille

”Mark­ki­na­ta­lou­teen us­kot­ta­va, jatkuva vel­kaan­tu­mi­nen lo­pe­tet­ta­va” – Posion yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­las­sa puhunut Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen sanoi Suomen vel­kaan­tu­mi­sen huo­les­tut­ta­van yrit­tä­jiä laa­jal­ti, koska he tie­tä­vät, että lasku lankeaa lopulta yri­tyk­sil­le

27.08.2022 19:05 2
Tilaajille
Tässä on joukko miehiä, joita on kiittäminen siitä, että Posio on vielä itsenäinen kunta – "Ette jumalauta vie meiltä itsenäisyyttä”

Tässä on joukko miehiä, joita on kiit­tä­mi­nen siitä, että Posio on vielä it­se­näi­nen kunta – "Ette ju­ma­lau­ta vie meiltä it­se­näi­syyt­tä”

26.08.2022 15:26 5
Tilaajille
Rohkeasti uutta yritystoimintaa kohti – Miten olisi Posion Soukkavaaraan kosmetiikkakeskus, josta tuotteita lähtisi ympäri maailman
Kolumni

Roh­keas­ti uutta yri­tys­toi­min­taa kohti – Miten olisi Posion Souk­ka­vaa­raan kos­me­tiik­ka­kes­kus, josta tuot­tei­ta lähtisi ympäri maail­man

25.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Miika Moilanen Posion yrittäjien johtoon – "Posiolla elinkeinotoiminnan kehittämisessä parhaat mahdollisuudet on matkailussa ja kaivostoiminnassa

Miika Moi­la­nen Posion yrit­tä­jien johtoon – "Po­siol­la elin­kei­no­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä parhaat mah­dol­li­suu­det on mat­kai­lus­sa ja kai­vos­toi­min­nas­sa

06.12.2020 20:00
Tilaajille

"Kun emme kui­ten­kaan pääsisi sitä juh­li­maan" – Po­siol­la ei jaeta yrit­tä­jä­pal­kin­toa

28.11.2020 12:00
Tilaajille